11
October
2022

Wonen langs de rivier in Vlaardingen: eerst droge voeten

11
Oct
2022

Langs de Nieuwe Maas in Vlaardingen gaat de komende jaren gebouwd worden, mits de belofte aan nieuwe bewoners kan worden gedaan dat zij droge voeten houden. De Rivierzone is de geplande woningbouwontwikkeling waarbinnen plaats gemaakt wordt voor zo'n 3.000 woningen. APPMers Jaap van Bezooijen en Martine de Snaijer tekenen en rekenen samen met Arcadis aan een hoogwateroplossing voor een van de ontwikkelgebieden: de Koningin Wilhelminahaven.

Steeds vaker lopen de kades rondom de Koningin Wilhelminahaven over. De gebruikers van de industriële haven worden hier tijdig van op de hoogte gebracht door de havenmeester. Zo kunnen ze hun waardevolle spullen veiligstellen. Maar voor het behoud van het aanwezige erfgoed en de verdere ontwikkeling van de Rivierzone als woon-, werk- en verblijfsgebied is een structurele hoogwateraanpak en passende ruimtelijke inrichting nodig. Daarbij stelt de Veiligheidsregio Rotterdam (VRR) als harde voorwaarde dat toevoeging van woningen alleen mag plaatsvinden als de kades (en daarmee de woningen) ook bij hoogwater berijdbaar en bereikbaar zijn.

Uitwerking in een schetsontwerp

De gemeente Vlaardingen heeft, in afstemming met stakeholders in het gebied, de regie genomen om de mogelijkheden voor de Koningin Wilhelminahaven te onderzoeken. Met inhoudelijke experts en belanghebbenden in het gebied hebben Jaap en Martine in de rol van projectmanager uitgangspunten en selectiecriteria voor de hoogwateroplossing opgesteld. Allereerst hebben ze samen met ingenieursbureau Arcadis gekeken naar de gewenste hoogte van de kering. Vervolgens zijn 21 mogelijkheden onderzocht en beoordeeld op ruimtelijke kwaliteit, techniek, (water)veiligheid, beheer en onderhoud, kosten, verkeer, duurzaamheid, toekomstvastheid en uitvoering.

Twee varianten zijn nader uitgewerkt in een schetsontwerp met bijbehorende raming. De resultaten hiervan zijn in een stakeholdersbijeenkomst gepresenteerd aan belanghebbenden in het gebied.

Martine:

"In een korte tijd hebben we samen met de belangrijkste stakeholders, de gemeentelijke organisatie en Arcadis gedegen onderzoek gedaan en een basis gelegd voor verdere uitwerking."

In december 2022 wordt de totale businesscase voor de Rivierzone, waaronder de raming voor de hoogwateroplossing, voorgelegd aan de Vlaardingse raad. Daarna wordt vervolg gegeven aan de verdere uitwerking van de kering en openbare inrichting van het gebied. APPMers Floor van der Heijden en Michel Dagniaux pakken het stokje dan over.

Een van de inrichtingsprincipes

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact