5
June
2023

Werken in en aan Brainport Eindhoven

5
Jun
2023

De Brainport. Een bruisende regio in Zuid-Oost Nederland met Eindhoven als kloppend hart. De Brainportregio heeft zich in de voorbije jaren ontwikkeld tot een van de krachtigste motoren van de Nederlandse economie. Bovendien is het er goed wonen, werken en leven. Dit alles zorgt voor een forse groei, wat kansen én flinke (fysieke) uitdagingen met zich mee brengt. En daar is APPM op allerlei manieren en in verschillende gebieden nauw bij betrokken. De volgende stap was voor ons dan ook meer dan logisch: een nieuwe APPM-vestiging, in het hart van de Brainport.

Pepijn van Wijmen, APPM

“Sinds 1 september is APPM gevestigd in de Brainport! Een bewuste keuze: wij zijn ervan overtuigd dat hier het nieuwe verdienvermogen van Nederland wordt gerealiseerd. Juist de sectoren waar de regio sterk in is, nemen toe in maatschappelijk belang. Ze vormen de basis voor de grote maatschappelijke transities waar we voor staan op het gebied van digitalisering, duurzame mobiliteit, energie en klimaat. In deze sectoren koppelt Brainport talent aan innovatie en komt zo tot concrete oplossingen, daadwerkelijke realisatie en concrete productie. Met ons motto ‘Nederland mooier maken’ werken wij elke dag aan dit soort opgaven. In zo’n omgeving voelen wij ons dan ook meer dan thuis.

In Brainport Eindhoven zijn de ambities groot en is de energie hoog. De unieke samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijven in deze regio is ontzettend inspirerend. In onze opdrachten staat steeds het samenspel centraal, niet de individuele agenda’s of organisaties. Die manier van werken past goed bij APPM: schouder aan schouder aan iets moois werken. Geloven in de kracht van het collectief en openstaan voor samenwerking met partners."

Brainport Eindhoven in de komende tien jaar

Paul van Nunen, directeur Brainport Development Eindhoven

“Innovaties uit Brainport Eindhoven bieden antwoorden op wereldwijde vraagstukken op het vlak van energie, mobiliteit, gezondheid en voeding. Ze dragen bij aan wereldwijde transities. Wat daaraan ten grondslag ligt? Een combinatie van innovatiekracht, een sterke hightech maakindustrie en een nauwe samenwerking tussen het bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden.

Gezamenlijk werken we aan behoud en versterking van de economische kracht van de regio aan de hand van de Brainport Agenda. Deze strategische agenda omvat drie pijlers. Het doorontwikkelen van kansrijke technologieën en markten. Het opleiden, ontwikkelen, aantrekken én behouden van talent. En het behouden van het goede leef- en vestigingsklimaat dat we nu kennen. Het laatste is gezien de enorme ontwikkeling die de regio doormaakt een bijzonder aandachtspunt.

Brainport Development was penvoerder van deze agenda, de inhoud is in gezamenlijkheid ontwikkeld. Ik geloof dat het ontwikkelen van de regio alleen kan op basis van gezamenlijkheid. Het is essentieel dat we groeien in balans met mens en maatschappij. En dat de groei positief is voor alle inwoners van de regio. Zodat Brainport ook in de toekomst een fijne plek is om te wonen, werken en leven.”

Frank van Swol, gemeente Eindhoven

“Dat Eindhoven groeit weten we al een tijdje. Maar dat Eindhoven én de regio nog veel harder groeien dan verwacht, werd recent pas duidelijk. De schaalsprong die we nu doormaken is vergelijkbaar met die van zo’n 100 jaar geleden, toen Philips de stad in 20 jaar tijd deed verdubbelen. We staan dus voor een flinke opgave: hoe gaan we de ruimtelijk-economische schaalsprong van de Brainport op zo’n manier vormgeven dat deze de maatschappelijke opgaven faciliteert? De groei moeten we slim benutten om de sociale cohesie te versterken, de leefbaarheid te vergroten en de verbinding van nieuwe en bestaande stukken Eindhoven te versterken.

De kracht van – al dan niet fysieke – verbinding zie ik overigens breder in de Brainportregio. De combinatie van krachtige steden, regionale kernen en vitale dorpen in een aantrekkelijk landschap is wat de regio kenmerkt. We willen deze identiteit behouden en versterken. Daarom werken we intensief samen met alle overheden binnen de regio, maar ook met het Rijk, de provincie en omliggende regio’s. En het allerbelangrijkste: met onze inwoners.”

Peter Lemmens, Enexis

“Steeds meer mensen werken, wonen, leren, verplaatsen en recreëren in de Brainport. Dat alles vraagt om meer energie, die we bovendien duurzaam willen opwekken. Als netwerkbedrijf bouwt en onderhoudt Enexis Netbeheer de energie-infrastructuur van de Brainportregio. De enorme groei van vraag naar energie en de omslag naar een duurzaam energiesysteem stelt ons voor grote uitdagingen. Momenteel is er onvoldoende infrastructuur om alle ambities in de regio mogelijk te maken. Daarnaast hebben we een uitdaging in het vinden van voldoende technisch personeel, ontwikkelen van slimme uitvoeringsvormen om bijvoorbeeld overlast te beperken en sneller te realiseren, en is het wenselijk om vergunningsprocessen te stroomlijnen.

Daarom span ik me in voor een collectieve aanpak waarin overheid en private partijen, met respect voor elkaars rol, de handschoen oppakken. Waarbij we samen werken aan oplossingen die bijdragen aan de korte en de lange termijn. En onderzoeken waar en wanneer infrastructuur nodig is, zodat we de uitbreiding van het energiesysteem kunnen realiseren. Daarvoor zijn nu de eerste stappen gezet.”

Projecten waar APPM aan meewerkte in Brainport Eindhoven

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact