25
August
2022

Werken als programmadirecteur van de opleiding Master City Developer

25
Aug
2022
Artikel
Fleur Elderhorst
Foto

Sinds oktober 2021 vervult Fleur Elderhorst de rol van programmadirecteur van dé opleiding in gebiedsontwikkeling: de Master City Developer (MCD). Vanuit haar ruime ervaring in gebiedsontwikkeling onderschrijft zij het grote belang van deze opleiding, waarvan nu alweer de 19e leergang van start gaat. Fleur vertelt.

De MCD is een universitair geaccrediteerde masteropleiding. Het is een initiatief van TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam en gemeente Rotterdam. In deze opleiding staan kennis en competenties centraal die nodig zijn om te kunnen werken aan complexe en integrale gebiedsopgaven.

Grote toegevoegde waarde

We staan voor grote opgaven en maken op integrale wijze in multidisciplinaire teams stad. Het (door)ontwikkelen en uitwisselen van kennis tussen markt- en overheidspartijen is - naast het gezamenlijk werken aan en reflecteren op praktijkvoorbeelden - van grote toegevoegde waarde om met elkaar de gebieden van de toekomst te bouwen. Zo’n 20 jaar ben ik actief in gebiedsontwikkeling. Dat ik door deze rol kan bijdragen aan het opleiden van strategen in gebiedsontwikkeling, vind ik fantastisch. Het geeft mijn werk een extra dimensie.

Vier cruciale elementen

In mijn andere rol als strategisch adviseur gebiedsontwikkeling, zie ik vier belangrijke elementen die bijdragen aan een succesvolle gebiedsontwikkeling. Dit zijn tevens elementen die terugkomen in de MCD. Die vier elementen zijn (op willekeurige volgorde):

1. Een breed netwerk hebben van capabele samenwerkingspartners die bereid zijn een duurzame samenwerking aan te gaan. Gebieden ontwikkelen vraagt namelijk om een zorgvuldig proces, leiderschap op de opgave, uitvoeringskracht en een lange adem. Dit doe je samen. Een goede chemie tussen mensen en met elkaar kennis en gemeenschappelijke taal ontwikkelen is hierbij cruciaal. Dat vraag om investeren in de zachte kant van samenwerken.

2. Interdisciplinair samenwerken, het hierbij kunnen duiden van eigen en andermans belangen (partners en bewoners en andere belanghebbenden in een gebied) en daarbij streven naar gezamenlijk resultaat is een randvoorwaarde voor succes.

3. Gebiedsontwikkeling is een vak en vraagt, zoals in elk vak, bepaalde kennis en vaardigheden. Cruciaal voor teams (markt en overheid) die werken aan een gebied is een gelijkwaardig kennisniveau. Denk aan de context kennen van gebiedsontwikkeling, de integraliteit van opgaven kunnen duiden, kunnen schakelen tussen diverse schaalniveaus, kennis van financiën hebben, marktontwikkelingen en processen beheersen en hierin strategisch kunnen sturen.

4. De context van gebiedsontwikkeling doorgronden en kunnen schakelen (uit- en inzoomen) tussen de verschillende schaalniveaus: gebouw, gebied, stad, regio, etc.

Met de partners van de MCD die bestaat uit overheids- en marktpartijen, sturen we op een mix van achtergronden bij de selectie van deelnemers. Daardoor krijgen de studenten een kijkje in de keuken van andere organisaties en disciplines en bouwen ze een waardevol netwerk op. Wat mij betreft onmisbaar als stadmaker!

Ben je nieuwsgierig en wil je meer weten over de opleiding? Raadpleeg dan Master City Developer

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact