4
March
2019

Werk aan Wilhelminasluis Zaandam wordt na drie jaar hervat

4
Mar
2019

De werkzaamheden aan de Wilhelminasluis zijn herstart nadat deze enkele jaren hebben stilgelegen. Na een procedure bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw en een nieuw ontwerp is het werk aan de sluis onlangs weer hervat. Eind 2020 zijn de werkzaamheden gereed. APPMers Rik Panman en Jelle Kootstra verzorgen het technisch management en omgevingsmanagement namens de provincie Noord-Holland.

Weer samen voorruit
Over de technische uitvoering en planning van het project ontstond in 2014 verschil van inzicht met de aannemer. Nadat onderlinge gesprekken over onder meer ontwerp, voortgang en de bijbehorende kosten niet tot het gewenste resultaat leidden, werd besloten de kwestie voor te leggen aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Op basis van het vonnis hebben partijen nadere afspraken gemaakt over de verdere planning en uitvoering van het project. Met hernieuwde energie werken partijen weer samen om de klus te klaren. Het project zal eind 2020 worden afgerond.

Een sluis voor de toekomst
De sluis bevindt zich in het centrum van Zaandam. De Zaan is een van de oudste industriegebieden van Europa. Nog steeds zijn er veel grote bedrijven gevestigd. Met name de aanvoer van grondstoffen (plantaardige oliën, cacao, mais, rijst) verloopt via het water. De huidige sluis dateert uit 1903 en is aan vervanging toe. Tevens zijn de vormgeving en afmetingen van de sluis niet voldoende voor de binnenvaartschepen van de toekomst. De provincie Noord-Holland zal de sluis vervangen door een volledig nieuwe schutsluis met een doorvaartbreedte van 14 meter, een kolklengte van circa 156 meter en een drempeldiepte van 4,7 meter. Ook de beide bruggen over de sluis worden vernieuwd.

Interessante opgave
Voor de betrokken APPMers is het vernieuwen van deze oude sluis in het centrum van Zaandam een complexe en daarmee interessante opgave. De combinatie van nieuwbouw en renovatie en de raakvlakken met naastgelegen bouwwerken van verschillende leeftijd kenmerken de technische opgave. Daarnaast moet “de winkel open blijven tijdens de verbouwing”. Ook voor de omgeving is de klus complex. Omwonenden en gebruikers ondervinden hoe dan ook hinder. Daarnaast wordt het wegverkeer voor 8 maanden omgeleid. Scheepvaart heeft te maken met breedtebeperking, doorvaart in bloktijden en een volledige stremming van maximaal 8 weken. De herstart is een mooie mijlpaal om nu weer volle vaart vooruit te gaan.

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel
Contactpersoon

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact