28
September
2022

Werken aan water en leven met water: de rode draad in het leven van Gerrit Kuper

28
Sep
2022
Artikel
Gerrit Kuper
Foto
Ruimte voor de Rivier

Water is de rode draad in mijn leven. Zo was zwemmen altijd mijn sport. Ik heb dat beoefend, daarin les gegeven en zelfs een nieuw spel ontwikkeld, waterbasketbal, dat nu nog steeds landelijk wordt gespeeld. Naast privé staat ook in mijn carrière water centraal. In de 12 jaren die ik bij APPM werk heb ik professioneel alle kanten van de waterwereld wel gezien.

Van oorsprong ben ik sociaal geograaf. Daarover wordt weleens gezegd dat ze nergens echt veel verstand van hebben, maar overal over meepraten. Ik ben inmiddels een generalist in de waterwereld en kan over vrijwel alle facetten meepraten. Maar ondertussen ben ik ook projectmanager, en dat is toch echt een vak op zich. Zonder die kennis was het niet gelukt om, samen met een heleboel andere professionals, alle opgaven te realiseren waar ik aan heb gewerkt.

Ruimte voor de Rivier

In 1993 ben ik in Spoolde (Zwolle) komen wonen, ongeveer aan de rand van de IJssel. Daar heb ik zelf tot twee maal toe ervaren hoe hoog het water kwam. In dat gebied heb ik vervolgens zelf een project mogen realiseren, namelijk Ruimte voor de Rivier. Dat was erg bijzonder. Ik was betrokken bij de realisatie in zowel Zwolle als Deventer, in opdracht van wat nu heet waterschap Drents Overijsselse Delta.

Ruimte voor de Rivier kende twee hoofddoelstellingen: waterveiligheid en ruimtelijke kwaliteit. Beide waren gelijkgeschakeld en dat was een belangrijke sleutel tot het succes. De soms pijnlijke, maar noodzakelijke veiligheidsmaatregelen konden we compenseren met het toevoegen van ruimtelijke kwaliteit aan die gebieden. Ik voel me steeds weer trots als ik over de IJsselbrug naar Zwolle fiets of in Deventer met het pontje bij de Schipbrug overvaar. Het is veilig, en met het toevoegen van die ruimtelijke kwaliteit hebben we echt het verschil gemaakt.

Als het golft

Op verschillende plekken en in verschillende rollen heb ik aan waterveiligheid gewerkt. Bij de Roggebotsluis en de N307 aan de planuitwerking om de bypass te kunnen laten doorstromen en tegelijkertijd een goede verkeersverbinding tussen Overijssel en Flevoland te realiseren. Qua waterveiligheid was hier een uitdaging, ik zal nooit de avond vergeten dat De Dijk optrad in de Music Club in de uiterwaard en Huub van de Lubbe zong “Als het golft…”. Hij had eens moeten weten, die avond. Inmiddels wordt ook dit plan gerealiseerd en daarmee is het project Ruimte voor de Rivier echt helemaal af.

Nederland mooier maken

Voor het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden heb ik een jaar aan het programma regionale keringen gewerkt. Dat is een heel ander schaalniveau, maar daarmee zeker niet eenvoudiger. Het vraagt nogal wat creativiteit en inpassingsvermogen om in dat mooie achterland overal de keringen op hoogte en sterkte te krijgen. En daar waar het kan heb ik geprobeerd waterveiligheid met Nederland mooier maken te combineren. Zo wordt, als het goed, is tussen Achthoven en IJsselstein de kering van de gekanaliseerde Hollandse IJssel niet alleen versterkt, maar wordt er samen met andere partijen zoals Staatsbosbeheer, de provincie en de gemeente ook gewerkt aan een opgave voor natuur en recreatie. Mooi dat dát nog steeds samen kan gaan, daar doe ik het voor!

Passie

Ik ben nog lang niet klaar, heb er nog heel veel zin in en zet mijn tanden de komende tijd stevig in de drinkwaterwinning in Overijssel. Een maatschappelijk nuttige, maar complexe opgave. Er komt veel samen en belangen moeten zorgvuldig worden afgewogen. Dit is belangrijk voor mij: het afwegen van belangen en toch je maatschappelijke doelstellingen realiseren. Werken aan een mooier en veiliger Nederland met ook nog voldoende drinkwater, dat is mijn passie. En zo blijft water ook in de toekomst de rode draad in mijn leven.

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact