29
April
2021

De APPM VrijMiPo N#6: Welke aanpak is nodig om de leefbaarheid in wijken te verbeteren?

29
Apr
2021
Artikel
Christina Marigliano
Foto
Jonathan Farber

De APPM VrijMiPo: een terugkerende podcast op vrijdagmiddag. Altijd in gesprek met gasten, altijd over onderwerpen die er toe doen en waarmee wij Nederland weer een stukje mooier willen maken. In deze aflevering over stedelijke vernieuwing onderzoeken we welke aanpak nodig is om de leefbaarheid in wijken te verbeteren. APPMers Christina Marigliano en Fleur van Elderhorst gaan in gesprek met Fenno Duivesteijn (gemeente Delft) en Sandy van Marrewijk (woningcorporatie Vidomes). Samen met woningcorporaties Vestia en Woonbron werkt Vidomes met de gemeente aan stedelijke vernieuwing in de Kuyperwijk in Delft.

De aandacht in de politiek lijkt vooral uit te gaan naar het bijbouwen van woningen. Zaak is echter om samen met partners én bewoners te bouwen aan leefbare wijken en buurten. Buurten waar bewoners zich verbonden voelen met de directe omgeving en andere bewoners. Dit vraagt om hernieuwde aandacht voor stedelijke vernieuwing. Stedelijke vernieuwing kent een lange geschiedenis: van Vogelaar-, Pracht- en Krachtwijken, grote Stedenbeleid met Investeringsbudgetten tot heel recent het Volkshuisvestingsfonds.

Om verschillende redenen is de afgelopen jaren te weinig aandacht voor samenwerking geweest omtrent dit onderwerp. De inzet van gemeenten en woningcorporaties beperkte zich de afgelopen jaren voornamelijk tot de eigen taken en het eigen vastgoed. Met als gevolg dat de problemen eerder groter en complexer zijn geworden en door corona bovendien verder zijn verdiept. Een samenhangende aanpak met structurele aandacht, in samenwerking met de professionals en de bewoners in de wijk, is harder nodig dan ooit.

Hoe geven we weer een nieuwe impuls aan bestaande wijken zodat de tweedeling niet verder toeneemt? En hoe kunnen we bewoners meer met elkaar in contact brengen? Om tot leefbare en duurzame steden met gemixte wijken te komen is hiervoor een continue samenwerking van professionele partijen en bewoners nodig. Die zich kenmerkt als een pragmatische inzet op zowel ruimtelijk-fysieke als sociaal-economische programma’s in deze wijken. Het neerzetten van woningen is niet de opgave of het doel; het bouwen van de passende woning in combinatie met het bouwen aan het sociale cement van de wijken, dát is wat er nodig is.

Luister de aflevering hier terug op Spotify en abonneer je op de APPM VrijMiPo!

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact