17
December
2022

Vijf partners starten landelijk kennisplatform meerjarige monitoring van mobiliteit in gebiedsontwikkeling

17
Dec
2022

APPM, Deesy, Stadkwadraat en Witteveen & Bos starten een samenwerking voor zeker 3 jaar. Het doel is een uniek overzicht en inzicht te krijgen in de status en succes- en faalfactoren van mobiliteit in gebiedsontwikkelingen in Nederland. De partners bundelen praktijkkennis en onderzoek. De BUAS is de eerste onderzoeks-partner die aanhaakt en studenten aandraagt. De samenwerking speelt in op de grote woningbouwopgave in Nederland en het belang van integrale en duurzame mobiliteit bij het ontwerp en de realisatie van gebiedsontwikkelingen.

In 2023 start de nieuwe samenwerking met het uitvoeren van de 3e Mobiliteits Monitor Gebiedsontwikkeling die in 2022 al door ruim 80 gemeentes werd ingevuld. Het nieuwe status-overzicht zal op een geheel vernieuwde website van Deelmobiliteit.nu gepresenteerd worden. De kenmerken van lopende projecten worden systematisch geïnventariseerd met de hulp van studenten. Hieruit wordt een database opgebouwd waarin later op kenmerken als regio, omvang, aanpak, normeringen en groei en succes van gebruik kan worden gezocht. Ook deze data zullen op het kennisplatform worden gedeeld.

Kwalitatieve verrijking data

De verdiepingsslag daarop is misschien wel de belangrijkste. Wat valt er te leren uit de diversiteit van projecten, wat blijken later goede keuzes geweest en welke minder? Daarom is de meerjarenaanpak van deze samenwerking belangrijk. De betrokken kernpartners zullen hun eigen kennis inzetten en die verrijking doen en delen met hun opdrachtgevers, gemeentes, ontwikkelaars en andere gespecialiseerde adviesbureaus. De samenwerking staat daarom open voor andere onderzoekspartners, kennispartners, netwerken en regio’s. De bevindingen zullen publiek gemaakt worden via het kennisplatform en ook in artikelen en op seminars en congressen worden gedeeld.

Deelmobiliteit

Het is nog een hele puzzel om moderne mobiliteitsvormen goed in gebiedsontwikkeling in te passen en de rol van de auto waar mogelijk te verkleinen. Er zijn meerdere actoren, meerdere scenario’s en meer dan genoeg onzekerheden. Zoals over de business case, het toekomstig gedrag van reizigers en de acceptatiegraad van deelmobiliteit. Diversiteit zit ook in de opgave die ook in landelijke regio’s speelt en het rekening houden met de inclusiviteit voor verschillende leeftijden, inkomens en taal- en kennisvaardigheden. Een complexe uitdaging.

Sleutels tot succes gebiedsontwikkeling

De partners die nu in deze samenwerking stappen, hebben dagelijks te maken met deze uitdagingen en overzien de complexiteit. Maar alle marktpartijen erkennen ook dat er pas over paar jaar duidelijk zal worden wat de sleutels tot succes zijn. Door nu de kenmerken, keuzes en aanpak van projecten in beeld te brengen, kan het onderzoek straks analyseren wat heeft gewerkt.

Neutraal Kennisplatform Deelmobiliteit

De door Deesy ontwikkelde Mobiliteits Monitor Gebiedsontwikkeling wordt door deze samenwerking zeker 3 jaar herhaald en zal zijn 5e editie bereiken in 2025. De andere rol van Deesy is het bouwen en vormgeven van het neutrale kennisplatform. Hiervoor zal de bestaande website Deelmobiliteitnederland worden verbouwd tot Deelmobiliteit.nu. Daar kunnen bezoekers per regio en gemeente straks vinden en zien wat er aan projecten is en wat daarvan de key-kenmerken zijn. Zo wordt zoeken op en leren van vergelijkbare kenmerken of stadia van projecten, organisaties of gemeentes mogelijk.

Initiatiefnemers en stuurgroep

De initiatiefnemers en leden van de stuurgroep zijn namens de partners Bas Scholten (APPM), Han-Paul van Westing (Deesy), Theo Stauttener (Stadkwadraat), Tessa Leferink (Witteveen + Bos) en Paul van de Coevering en Joost van de Pas (BUAS).

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact