7
June
2018

Vanaf 2025 volledig Zero Emissie doelgroepenvervoer

7
Jun
2018

Op 31 mei ondertekenden 32 gemeenten en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) een bestuursakkoord. In dit akkoord spreken zij af dat hun doelgroepenvervoer (vervoer van mensen die vanwege een beperking niet zelfstandig kunnen reizen) vanaf 2025 volledig Zero Emissie is. Samen met 14 partijen uit de volle breedte van de sector ondertekende I&W een bijbehorend convenant. Aanleiding is dat in de transitie naar Zero Emissie voertuigen, het doelgroepen vervoer achter ligt op andere vervoersoorten. APPM’ers Mark van Kerkhof en Vincent Joanknecht initieerden samen met I&W het traject om deze transitie te versnellen en begeleidden het proces naar dit akkoord en convenant.

In dit hele proces bleek dat er vanuit de sector een sterke behoefte was aan duidelijkheid richting de toekomst. Het akkoord en convenant bieden die duidelijkheid door een stip op de horizon te zetten. Deze gedragen ambitie is een krachtig signaal naar de gehele sector en biedt duidelijkheid aan alle partijen. Hiermee worden risico’s om te investeren in Zero Emissie doelgroepenvervoer verkleind. Behalve die signaalwerking committeren alle partijen zich door ondertekening er ook aan om die ambitie gezamenlijk te realiseren.

Gemeenten die ondertekenden zijn Publiek Vervoer Groningen Drenthe (namens 21 gemeenten), Zwolle, Amsterdam, Den Haag, Regio Drechtsteden (7 gemeenten) en Hoorn. Andere deelnemers zijn het Gemeentelijk Netwerk Mobiliteit & Infrastructuur, ZCN Totaalvervoer, Leewis Personenvervoer, Connexxion, Munckhof, KNV Taxi & Zorgvervoer, Nissan, Tribus, VDL, CROW, Forseti, Natuur & Milieu, ElaadNL, en het H2 platform.

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel
Contactpersoon

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact