5
July
2018

Van eigen belang naar gebiedsbelang voor versnipperd grondgebied

5
Jul
2018
Artikel
platform31.nl
Foto

Bij transformatie van gebieden heb je vaak te maken met veel verschillende grondeigenaren. En niet alleen het grondbezit is versnipperd. Ook de perspectieven, belangen en toekomstplannen zijn vaak verschillend van elkaar. Doordat gemeenten in het algemeen niet meer actief en grootschalig verwerven, zal in deze context de planvorming en realisatie moeten plaatsvinden. De uitdaging is om gezamenlijk een zoektocht naar het gemeenschappelijk belang te maken en om vanuit daar tot een aantrekkelijke visie op het gebied te komen. Hiermee kunnen de eigenaren worden verleidt om in beweging en tot samenwerking te komen. Hoe kom je tot een gedragen gebiedsbelang en een effectieve samenwerking? APPM’er Hilco van der Wal schetst de essentiële eerste stap om eigenaren naast hun eigen belang in gesprek te laten gaan over het gebiedsbelang.

Want wat is vanuit maatschappelijk oogpunt de meest wenselijke ontwikkeling in het gebied? Om hier antwoord op te krijgen is het belangrijk dat er een mindset gecreëerd wordt waarin – naast het eigen belang – ook vanuit het gebiedsbelang gedacht wordt.

Gemeenschappelijk gesprek

’Wat zou je doen, als je in je eentje de baas van dit gebied was?’’

Door deze vraag aan eigenaren te stellen en een open gesprek aan te gaan, ontstaat een duidelijk beeld van het gebiedsbelang. Vaak blijkt uit deze gesprekken dat de ideeën veel overeenkomsten hebben. Dit biedt een basis voor een gemeenschappelijk gesprek, waarin de partijen samen kunnen bespreken hoe ze hun eigen ideeën over de toekomst van het gebied kunnen realiseren. Vaak zien de eigenaren van een gebied heel goed wat een gezamenlijk toekomstperspectief kan zijn.

Creativiteit gevraagd
Om een gebied dat niet goed functioneert in beweging te krijgen zijn creatieve oplossingen nodig. Met een open vizier in een gezamenlijke bijeenkomst met alle eigenaren de toekomst van het gebied bespreken aan de hand van wensen en ambities, kan tot nieuwe inzichten leiden. Ook het betrekken van creatieve en enthousiaste gebruikers uit het gebied kan hieraan bijdragen. Of kijk bijvoorbeeld naar de kansen van kavels gelegen buiten het primair te transformeren gebied: kunnen deze gebruikt worden om nieuwe partners aan de onderhandelingstafel te krijgen, of als wisselgeld voor zittende eigenaren?

De sleutel voor een succesvolle gebiedstransformatie ligt voor een groot deel bij de grondeigenaren. Als gemeente is het zaak om bij hen eigenaarschap te doen ontstaan, bijvoorbeeld door hen zelf een toekomstvisie te laten formuleren. Ook een gevoel van urgentie voor de transformatie is van belang, deze kan ontstaan door grote problemen (bijv. leegstand) of doordat vanuit een gezamenlijke visie juist de grote potentie van het gebied in beeld komt. Wanneer eigenaarschap en urgentie vervolgens worden gekoppeld aan een goed handelingsperspectief, dan kan de markt op een goede manier echt aan de slag met herontwikkeling.

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel
Contactpersoon

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact