10
September
2018

Unieke pilot met slim laden bij huishoudens

10
Sep
2018

Hoe kunnen we grote elektriciteitsverbruikers – zoals elektrische auto’s en warmtepompen – slim aansturen en zo overbelasting van het net voorkomen? Dit wordt onderzocht in de pilot ‘Flexibel Laden Achter de Meter’. APPM’er Annabel van Zante is namens Enpuls projectleider van de pilot.

In de pilot maken ruim 170 huishoudens gebruik van een slimme energiecomputer waarmee het huiselijk stroomverbruik, eventuele opwek en het laden van een eigen elektrische auto wordt geregeld en gemonitord. De auto zal dan slim geladen geworden zodat er optimaal gebruik gemaakt wordt van het aanbod van (duurzame) energie. Met deze proef wordt onder andere inzage gegeven in de manier waarop consumenten slim laden ervaren en of zij een slimme energieregelaar accepteren in hun huis.

De pilot onderzoekt naast de beleving van de consument tevens hoe de techniek om het energieverbruik thuis slim te regelen verder kan worden ontwikkeld. De proef kijkt bovendien of huishoudens met deze slimme sturing een bijdrage kunnen leveren aan het opvangen van pieken in het elektriciteitsnet. Aan het einde van de proef hebben we inzicht in de acceptatie, impact en benodigde techniek voor het slim aansturen van grote elektriciteitsverbruikers bij huishoudens.

Per 1 september 2018 is de proef officieel van start gegaan. Gedurende een jaar wordt slimme sturing toegepast. Dit betekent dat er geladen wordt op momenten dat er veel aanbod is van zonne-energie en juist niet of minder snel tijdens piekuren. Deelnemers hebben altijd de mogelijkheid om hun flexibiliteit stop te zetten en regulier te laden. Het gedrag van de deelnemers wordt hierbij nauwkeurig onder de loep genomen. Naast een analyse van het daadwerkelijke laadgedrag, gaan de onderzoekers ook in gesprek met deelnemers om nauwkeuriger in te zoomen op beweegredenen en gemaakte keuzes.

Het project ‘Flexibel Laden Achter de Meter’ loopt tot eind 2019 en is een gezamenlijk initiatief van Cohere, Enpuls, Enexis Netbeheer, ElaadNL en Living Lab Smart Charging.

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel
Contactpersoon

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact