1
February
2018

Uitdagingen stedelijke distributie

1
Feb
2018

De ShoppingTomorrow Expertgroep City Distribution heeft op 25 januari 2018 een Bluepaper opgeleverd. In de paper staan aanbevelingen voor partijen in de retail, logistieke dienstverleners en gemeenten. Een deel van de aanbevelingen richt zich op innovaties, Smart Mobility en fysieke ingrepen ten behoeve van de logistiek in steden. De expertgroep bestond uit o.a. vervoerders, kennisinstellingen, overheden en Brancheverenigingen. Ook collega Micha Sijtsma was lid van deze expertgroep.

De toenemende aandacht voor duurzaamheid, luchtkwaliteit, deeleconomie en circulaire economie heeft samen met de groeiende stedelijke bevolking grote invloed op de stadsdistributie. Het gedrag van de ontvangers van pakketten en zendingen verandert (zowel in b2b als in b2c) en we staan nog maar aan het begin van de mogelijkheden die digitalisering en robotisering met zich meebrengen. Welke mogelijkheden zijn er om te kunnen (blijven) voldoen aan de wensen van de betrokken partijen binnen de stadslogistiek en te komen tot een toekomstbestendige winkelbevoorrading van de Nederlandse steden?

Inrichten op beschikbaarheid
Eén van de aanbevelingen gaat over de laad- en losplekken. Gemeenten kunnen deze laad- en losplekken dynamisch maken en aan gebruikers, via de cloud, informatie over de beschikbaarheid van deze plekken verstrekken. Op rustige momenten kunnen deze plekken dienst doen als ruimte voor een terras of om fietsen te parkeren.

Slim omgaan met goederenstromen
Daarnaast kunnen in winkelgebieden de afnemers van goederen samenwerken om zodoende de goederenstromen efficiënter te laten verlopen. En gemeenten kunnen onderzoeken of op bepaalde routes logistieke voertuigen prioriteit kunnen krijgen, waarbij slimme verkeersregelinstallaties (iVRI’s) deze voertuigen op kruispunten herkennen en prioriteit geven. Hierdoor verbetert de doorstroming, de luchtkwaliteit en de verkeersveiligheid. Gemeenten kunnen er dus over nadenken om op bepaalde invalsroutes naar winkelgebieden goederenstromen prioriteit te geven. Het wordt voor logistieke dienstverleners dan aantrekkelijk om van deze routes gebruiken te maken (en andere routes te vermijden).

Richtlijnen voor de toekomst
Ook over ander ruimtegebruik bij de stadslogistiek kunnen gemeenten nadenken. Vervoer van goederen met (autonome) vaartuigen via de grachten, of pakketjes met drones door de lucht, komen steeds dichterbij en het is voor gemeenten geen slecht idee om hier alvast richtlijnen voor te bedenken en onderzoek te doen naar benodigde ruimtelijke ingrepen (zoals steigers en landplekken).

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel
Contactpersoon

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact