6
May
2020

The sky is the future

6
May
2020
Artikel
Marcel Kool (afstudeerder bij APPM)
Foto

Voor velen is het een jarenlange droom, voor anderen iets wat alleen maar in films kan: de ‘vliegende auto’. Sinds een aantal jaar lijkt het er echter op dat hij over niet al te lange tijd écht bestaat. Uber streeft naar 2023, anderen gaan uit van in elk geval dit decennium.

Aangedreven door technologische ontwikkelingen, urbanisatie en dichtslibbende wegen, klimaatverandering en luchtvervuiling werken momenteel wereldwijd vele partijen aan het mogelijk maken van Urban Air Mobility, onderdeel van het bredere veld Advanced Air Mobility.

Urban air mobility

Urban Air Mobility is een snel opkomende, nieuwe manier van stedelijke mobiliteit. Het gaat uit van elektrisch aangedreven ‘vliegende auto's’. Eigenlijk zijn het Electric Vertical Take-Off and Landing (eVTOL) voertuigen.

Hoewel het in feite iedere vorm van stedelijke luchtmobiliteit omvat, wordt Urban Air Mobility doorgaans gedefinieerd als een veilig, efficiënt en in toenemende mate autonoom systeem voor vervoer van passagiers en vracht door het lage luchtruim, veelal in stedelijke regio’s.

Door het nog vrijwel lege, lage luchtruim te benutten, moet Urban Air Mobility een bijdrage leveren aan het ontlasten van onze drukke wegen. Door tevens voor een duurzame energiebron als elektriciteit (of mogelijk waterstof) te kiezen, draagt het ook bij aan een schoner milieu en beter leefbare stad.

City Integration

De realisatie van Urban Air Mobility is een complexe opgave. Het is verweven met allerlei andere systemen, onder meer op het gebied van mobiliteit, ruimtelijke ordening, energie en de maatschappij. Tot dusver hebben onderzoekers zich voornamelijk gericht op de voertuigen zelf, en hun integratie in het luchtruim. Een derde belangrijke component is de integratie in onze stedelijke regio’s.

Dit is een ietwat ondergeschoven kindje geweest, maar minstens zo belangrijk als de andere twee componenten. Het beeld is dan ook dat veelsteden zich nog niet voorbereiden op deze ontwikkeling. En dat terwijl Urban Air Mobility snel realiteit kan worden, in elk geval sneller dan men lijkt te denken.

APPM zag dat en vroeg mij als afstudeerder hier in te duiken. In mijn onderzoek richt ik mij op het genoemde ‘ondergeschoven kindje’: het onderwerp ‘city integration’. Ik kijk naar de de huidige stad, en hoe geschikt zij is voor de inpassing van Urban Air Mobility. Ook onderzoek ik de uitdagingen en barrières, de impact en benodigde veranderingen in een stad. Zo heeft Urban Air Mobility een ruimtelijke impact, maar ook speelt er een vraagstuk op het vlak van energievoorziening. Bovenal onderzoek ik hoe steden zich kunnen voorbereiden op deze transitie, al dan niet in combinatie met het ontwikkelen van beleid.

Waar laat je een passagiers-drone bijvoorbeeld landen? Welke factoren moet je daarbij in ogenschouw nemen? En wat betekent Urban Air Mobility voor het elektriciteitsnet?

Empirisch onderzoek

In de zoektocht naar antwoorden op deze vraagstukken, interview ik experts van over de hele wereld. Tot dusver heb ik mijn inzichten verkregen vanuit onder meer Rijkswaterstaat, de Dutch Drone Delta, Black&Veatch, MVRDV en Airbus.

Ook zou ik deelnemen aan de Urban Air Mobility Ecosystem Working Groups, georganiseerd door NASA in Washington D.C. Met meer dan 300 aanmeldingen, waaronder gerenommeerde partijen als Uber, Joby Aviation en BellFlight, zou dit veel input voor mijn onderzoek opleveren.

Helaas konden de werkgroepen vanwege corona geen doorgang vinden. Ik was al wel ter plaatse en kon dus toch wat experts in dezelfde situatie spreken. NASA zal in de komende periode de werkgroepen in een digitale omgeving laten plaatsvinden, welke ik vanzelfsprekend bijwoon. Met de al opgedane kennis én lopend onderzoek zal ik naar verwachting in de zomervakantie mijn resultaten delen. Daarmee hoop ik een stap te zetten in de zoektocht naar de betekenis van Urban Air Mobility voor onze steden, én de manier waarop zij dit op een verantwoorde wijze kunnen inpassen.

Meedoen?

Voor mijn onderzoek kan ik nog wat participanten gebruiken, met name op gebied van de ruimtelijke impact en de wijze waarop we Urban Air Mobility op verantwoorde wijze in een stad kunnen integreren.

Ben of ken jij iemand die hier kijk op heeft? Dan kom ik graag met je in contact!

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel
Contactpersoon

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact