8
September
2020

Ter land, ter zee en in de lucht: energietransitie

8
Sep
2020
Artikel
Erwin Hemmelder
Foto
Willem de Kam

De energietransitie gaat onze manier van wonen, reizen en leven in de komende 30 jaar veranderen. De ambitie en omvang van deze verandering vraagt nu actie, terwijl de opgave volop in beweging is en nog vele onzekerheden kent. De ontwikkeling van nieuwe, duurzame technieken gaat snel, terwijl de processen, samenwerkingsvormen en marktmodellen achter deze technieken nog in ontwikkeling zijn. Daarom ontstaan iedere dag nieuwe en complexe vraagstukken die veel vragen van alle partijen die werken aan een mooier en duurzamer Nederland.

Op alle schaalniveaus worden op dit moment visies, strategieën en programma’s en projecten gestart om de overgang naar een duurzame energievoorziening te realiseren. Vanzelfsprekend spelen marktpartijen, belangenorganisaties en bewoners hierbij een belangrijke rol. Nieuwe vraagstukken vragen om nieuwe vormen van samenwerken én een open blik en gezond portie lef van alle partijen.  

Bij APPM werken we iedere dag, samen met overheden en andere partijen aan de volgende stap in de energietransitie. We verbinden de techniek met processen en beleid en durven samen met alle betrokkenen de volgende stap te zetten. Vanuit onze onafhankelijke rol hebben we oog voor ieders belang, zonder het doel uit het oog te verliezen. Door onze kennis en ervaring zo breed mogelijk in te zetten vinden we elke keer nieuwe stukjes van de grote puzzel, net zo lang tot we onze ambitie hebben gerealiseerd. Zo werken wij samen aan een mooier en duurzamer Nederland.

In deze reeks artikelen en blogs vertellen we over onze projecten en ervaringen in de energietransitie.  

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel
Contactpersoon

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact