27
September
2018

Samenwerkingsovereenkomst MRA Warmte & Koude programma 2018 - 2021 door 37 partijen ondertekend

27
Sep
2018

Vandaag hebben 37 partijen een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om de komende 3 jaar baanbrekende stappen te zetten in het verduurzamen en aardasvrij verwarmen van woningen en andere gebouwen met warmtenetten. Binnen het Warmte & Koude programma voor de Metropoolregio Amsterdam komen de vraagstukken en belangen van de verschillende partijen bij elkaar en wordt gezamenlijk aan het toepasbaar maken van nieuwe ontwikkelen en het stimuleren van duurzame warmtenetten gewerkt. Vanuit APPM is er de inhoudelijke basis gelegd voor de overeenkomst.

Met het Warmte & Koude programma werken overheid en marktpartijen in de Metropoolregio Amsterdam samen aan de ontwikkeling van duurzame warmtenetten tegen zo laag mogelijke kosten. Deze samenwerking startte in 2015 en wordt nu met drie jaar verlengd. Het aanleggen van warmtenetten vraagt om nauwe afstemming tussen vele partijen. Onderzoek en toepassing van duurzame warmtebonnen, het initiëren van de aanleg van warmtenetten en zorgen voor verbindingen tussen die netten voor leveringszekerheid van duurzame warmte wordt gestimuleerd.

Een warmtenet is een ondergronds buizenstelsel met warm water waarmee gebouwen verwarmd worden. Warmtenetten bieden een belangrijk alternatief voor de levering van warmte op basis van aardgas; zoals het verwarmen van huizen, gebouwen en glastuinbouw. Met de aanleg van warmtenetten worden de komende jaren vele woningen ‘aardgasvrij’ verwarmd. In steden bieden deze netten een duurzaam alternatief voor bestaande woningen en gebouwen. Voor nieuw te ontwikkelen woongebieden zijn lage temperatuur warmtenetten kansrijk. Naast ‘all electric’ oplossingen om te verwarmen.

Doelstellingen 2018 – 2021 
Het programma zet in op:

• Strategische verdeling van warmte (hoge en lage temperatuur) over de regio, door het aanbod van de verschillende type warmte efficiënt te koppelen aan die locaties waar die warmte haalbaar en betaalbaar toegepast kan worden (HT voor oudere delen van steden, LT voor nieuwbouw);

• Stimuleren en financieren van onderzoek naar geothermie als belangrijkste duurzame bron voor hoge temperatuur warmte;

• Stimuleren van toepasbaar maken van nieuwe en kansrijke inzichten zoals warmte uit oppervlaktewater (aquathermie);

• Toepasbaar maken van gebruik van restwarmte uit datacenters;• Afspraken over marktwerking en de mogelijkheid van ‘open netten’;

• Afspraken met de rijksoverheid over beleid en regels om de ontwikkeling van duurzame warmtenetten te stimuleren en haalbaar te krijgen;

• Afstemming over het aan elkaar koppelen van (boven)lokale warmtenetten voor de verduurzaming en zekerheid van warmtelevering op lange termijn;

• Op weg naar betaalbare warmte als alternatief voor aardgas.

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel
Contactpersoon

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact