27
August
2018

Samenwerking HDSR voor komende twee jaar

27
Aug
2018

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) in Houten heeft de combinatie Balance-APPM voor de komende twee jaar geselecteerd als samenwerkingspartner voor de raamovereenkomst Detacheringsdiensten. Hierbij is er de optie om deze samenwerking tweemaal een jaar te verlengen.

De samenwerking tussen HDSR en Balance-APPM zal betrekking hebben op alle percelen waarop wij hebben ingeschreven: projectmanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement, contractmanagement en assetmanagement. Wij zijn erg trots op het feit dat HDSR ons op alle percelen de hoogste score heeft toegekend en bij twee percelen zelfs de maximale score.

Over HDSR 


HDSR is eenvan de 21 waterschappen in Nederland en zorgt voor veilige dijken, schoon water en droge voeten in het zuidelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland. HDSR heeft de komende periode naast de reguliere kerntaken en opgaven ook een aantal grote en complexe projecten voor te bereiden en uit te voeren. Hierbij gaat het onder meer om de versterking van 55 km Noordelijke Lekdijk, versterking en instandhouding van de 100 km regionale waterkeringen en verbetering van de zoetwater aanvoer in het project KWA+. Mooie uitdagingen waar wij graag aan bijdragen!

Aansluitend bij de marktvisie van de waterschappen en het zorgvuldig blijven uitvoeren van zowel de kerntaken als bijzondere opgaven en vraagstukken van het waterschap, verbindt HDSR zich aan partners om daarmee een kwalitatieve flexibele schil rondom de organisatie te creëren.

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact