24
August
2020

Rotterdams Tankstation van de Toekomst

24
Aug
2020
Artikel
Jeroen Veger
Foto

Je bent jong, je hebt een tankstation en wilt een duurzame toekomst. Wat doe je dan?

Nederland verduurzaamt en steeds meer mensen rijden elektrisch. Hoewel het Nederlandse wagenpark nu nog maar voor een klein deel uit elektrische voertuigen bestaat, zal dit in de komende jaren snel groeien. Dit betekent nogal wat voor de 4.000 tankstations die Nederland nu rijk is. Niet zo gek dat steeds meer tankstation exploitanten geïnteresseerd raken in het aanbieden van duurzame alternatieven zoals (snel)laadpalen en waterstof.

Zo ook Koen van der Knaap, tankstation exploitant in Rotterdam. Koen is een jonge ondernemer die zijn tankstation wil voorbereiden op de toekomst. Uiteindelijk zal fossiele brandstof minder nodig zijn. Daar zit je dan met je tankstation!

De belangrijkste vraag

De belangrijkste vraag die Koen van der Knaap had was: waar begin ik? Koen was met name geïnteresseerd in het realiseren van een waterstoftankstation. Met deze vraag kwam hij bij APPM uit.

Al snel viel een aantal dingen op. Koen is gedreven ondernemer en bezig met de toekomst. Hij kijkt de kat niet uit de boom en handelt liever vandaag dan morgen.

Wat ook opviel was de omvang en de locatie van zijn tankstation. Het ligt tussen de A12 en de A20 en heeft veel passerend verkeer. Bovendien biedt het terrein veel ruimte voor het opwekken van zonne-energie en de inpassing van aanvullende voorzieningen als snelladers en waterstofinstallatie. Het idee ontstond om de haalbaarheid van een energie-hub te onderzoeken: op de locatie energie opwekken en deze meteen inzetten voor het aanbieden van waterstof en snelladers. Hiermee wordt de energie zoveel mogelijk lokaal gebruikt en wordt het lokale elektriciteitsnet zo min mogelijk belast: het Rotterdamse Tankstation van de Toekomst!

De studie: wat is haalbaar?

Dit onderzoek heeft APPM begeleid. We hebben hierbij verschillende varianten onder de loep genomen. We hebben experts op het gebied van onder meer waterstofinstallaties en slim energiemanagement betrokken. Ook de omgeving is betrokken, waaronder de netbeheerder en tuinders in de buurt. Daarnaast spraken we met transporteurs in de omgeving om hun interesse in de aanschaf van waterstofvoertuigen te peilen.

De studie heeft uitgewezen dat er veel mogelijk is op deze locatie. De aanschaf van zonnepanelen is uiteraard een no-brainer. De installatie van snelladers is betrekkelijk eenvoudig, hoewel de kosten substantieel zijn het verdienmodel op korte termijn nog niet zo sterk is. Batterijopslag biedt al veel potentie en een verdienmodel; er zijn goede mogelijkheden om hiermee zonne-energie op te slaan en deze in te zetten voor balancering van het elektriciteitsnet.

Aan de slag met waterstof is een heel ander verhaal. De kosten van de installatie zijn hoog en de opbrengst onzeker. Er zijn immers nog nauwelijks waterstofvoertuigen. Investeren zonder een subsidie en afspraken met vaste afnemers is voor een ondernemers als Koen onmogelijk. Het is lastig om zelf aan subsidie te komen, want dit zijn vaak complexe Europese subsidietrajecten die veel tijd en geld kosten.  

De resultaten van de studie hebben we gebundeld in een rapport. De opgedane kennis is niet alleen nuttig voor Koen zelf, maar ook voor andere tankstation exploitanten. De Beta, (Belangenvereniging van Tankstation exploitanten) was aangehaakt bij de studie en verspreidt het rapport onder zijn leden. Zo dient deze als voorbeeld en inspiratie voor andere ondernemers.

Aan de slag!

Koen is zelf inmiddels begonnen met de modernisering van zijn tankstation; de snelladers zijn besteld, de netaansluiting wordt uitgebreid. Volgende stappen zijn het plaatsen van zonnepanelen, een grote batterij en mogelijk een waterstofinstallatie.

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel
Contactpersoon

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact