20
October
2020

Ter land, ter zee en in de lucht: raamovereenkomst ontwerp, realisatie en onderhoud 40.000 zonnepanelen RWZI

20
Oct
2020

De energietransitie gaat onze manier van wonen, reizen en leven in de komende 30 jaar veranderen. De ambitie en omvang van deze verandering vraagt nu actie. Bij APPM werken we iedere dag, samen met overheden en andere partijen aan de volgende stap in de energietransitie. Zo werken wij samen aan een mooier en duurzamer Nederland. In een reeks van artikelen vertellen we over onze projecten en ervaringen in de energietransitie. Deze keer in opdracht van Waterschap Drents Overijsselse Delta de aanbesteding van een raamcontract voor de realisatie van circa 40.000 zonnepalen op zestien rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) locaties.

Het opwekken van zonne-energie is een cruciaal onderdeel in de duurzaamheidsplannen van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD). Het Waterschap Drents Overijsselse Delta gaat op alle 16 rioolwaterzuivering locaties zonnepanelen aanleggen. Begin dit jaar stemde het algemeen bestuur van WDOD in met de aanleg van de zonnepanelen op de eerste 8 rwzi-terreinen. De eerste zonnepanelen worden aangelegd op de locaties Vollenhove, Beilen, Smilde, Kampen, Meppel en Zwolle.

Rol APPM

In het begin van het project lag er grote druk op de tijdsplanning in verband met de deadlines van de subsidieverstrekker (SDE) en vanuit omgevingsvergunning. Daar kwamen begin maart van dit jaar de onzekerheden bij als gevolg van de coronaontwikkelingen en de invloed daarvan op de planning. Dit betekende dat op zeer korte termijn een partij geselecteerd moest worden die voor een eerste reeks locaties de zonnepanelen kon plaatsen. Zo kon vooruitlopend op de overige locaties met de voorbereidingen gestart konden worden. Daarnaast was het belangrijk om de organisatie zo goed mogelijk mee te nemen in het proces zowel aan de voorkant als aan de achterkant van het project (beheer).

Om deze opgave zo effectief en efficiënt mogelijk waar te maken heeft APPM door middel van een Europese aanbesteding een raamovereenkomst in de markt gezet voor het selecteren van één ondernemer voor het ontwerp, realisatie en onderhoud gedurende een periode van 10 jaar voor circa 40.000 zonnepanelen. In april 2020 zijn we met een APPM projectteam in nauwe samenwerking met WDOD begonnen met de voorbereidingen voor de aanbesteding. Eind juli heeft de definitieve gunning plaatsgevonden aan de firma Zonnegilde B.V. uit Kampen. Vóór 2024 worden alle zonnepanelen gerealiseerd. APPMers Erwin Hemmelder (contractmanager), Erik Tertholen (projectmanager) en Michel Dagniaux (technisch manager) zijn bij dit project betrokken.

Met dank aan de medewerkers van WDODelta Lisanne Nagtegaal, Ben Sluiter, Robert Evers, Otto de Vente en Koos Porton.

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel
Contactpersoon

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact