TERUG NAAR HET OVERZICHT
22
June
2018

Pleidooi: energietransitie met waarborging van ruimtelijke kwaliteit

Foto
Artikel

Op dinsdagavond 3 juli wordt op de IABR het Pleidooi 2050 aangeboden aan Ed Nijpels - voorzitter van het Klimaatberaad. Pleidooi 2050 is op initiatief van Vereniging Deltametropool samen met de vakwereld opgesteld. De kernboodschap van het pleidooi is: geen energietransitie zonder nationaal ruimtelijk programma, zonder een plan voor hoe de komende dertig jaar op nationaal en regionaal niveau in samenhang de ruimtelijke kwaliteit van onze steden en landschappen wordt gewaarborgd. Dit sluit naadloos aan bij de ambitie van APPM om Nederland mooier te maken. APPM ondersteunt als een van de ondertekenaars dit pleidooi dan ook van harte.

Foto
Artikel