TERUG NAAR HET OVERZICHT
22
June
2018

Pleidooi: energietransitie met waarborging van ruimtelijke kwaliteit

Het aardgasvrij maken van de bebouwde omgeving betekent een gebiedsherontwikkeling die haar weerga niet kent. Floris van Proosdij, adviseur bij APPM, trekt de parallel met de iconische woorden van John F. Kennedy en ziet daarin de sleutel tot succes.

Floris schreef dit artikel voor gebiedsontwikkeling.nu

Foto
Artikel

Op dinsdagavond 3 juli wordt op de IABR het Pleidooi 2050 aangeboden aan Ed Nijpels - voorzitter van het Klimaatberaad. Pleidooi 2050 is op initiatief van Vereniging Deltametropool samen met de vakwereld opgesteld. De kernboodschap van het pleidooi is: geen energietransitie zonder nationaal ruimtelijk programma, zonder een plan voor hoe de komende dertig jaar op nationaal en regionaal niveau in samenhang de ruimtelijke kwaliteit van onze steden en landschappen wordt gewaarborgd. Dit sluit naadloos aan bij de ambitie van APPM om Nederland mooier te maken. APPM ondersteunt als een van de ondertekenaars dit pleidooi dan ook van harte.

Foto
Artikel