5
February
2019

Piet Heintunnel

5
Feb
2019
Artikel
Foto
Roeland Koning

De Piet Heintunnel verbindt het centrum van Amsterdam met het Zeeburgereiland (S114) en is onderdeel van het Hoofdwegennet van Amsterdam.

De tunnel is toe aan een grootschalige renovatie. Enerzijds omdat de installaties en systemen in de tunnel aan het eind van hun technische levensduur zijn. Er is dus groot onderhoud nodig aan de civiele en bouwkundige delen. Anderzijds is de renovatie noodzakelijk om de tunnel te laten voldoen aan de aangescherpte (tunnelveiligheids-)wetgeving. Kortom, een multidisciplinair en technisch project, in een hoogstedelijke omgeving en met gevoelige context.

Een mooie uitdaging: een spannende combinatie van een flink technische opgave, de impact op de bereikbaarheid van Amsterdam, de aanzienlijke tijdsdruk én de veranderende organisatorische situatie. Het lopende renovatieproject is sinds de oprichting van het programma in de zomer van 2018 onderdeel van Aanpak Wegtunnels Amsterdam van Metro en Tram.

Als assistent projectmanager werkt Tjitske vanaf medio april 2018 aan de voorbereiding van de renovatie van de Piet Heintunnel, binnen de acht taakvelden tellende matrixorganisatie van het programma. In deze rol fungeert zij als de rechterhand en plaatsvervanger van de projectmanager, waarbij de focus van haar werkzaamheden ligt op het in brede zin goed functioneren van de projectorganisatie. Zij pakt een deel van de taken van de projectmanager op, maar signaleert ook issues, springt bij waar nodig en heeft oog en aandacht voor de mensen in het team. Zo stimuleert zij samenwerking: "Juist als de (tijds)druk op het project hoog is, is actief werken aan samenwerking en zorgen voor het team cruciaal."

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel
Contactpersoon

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact