7
May
2020

Participatie in coronatijden: nieuw stedelijk gebied

7
May
2020
Artikel
Christina Marigliano & Suzanne Appelo
Foto

Het gebied rondom station Oost in 's Hertogenbosch. Een gebied met potentie. Het doel van de gemeente is om de omgeving te ontwikkelen tot stedelijk gebied. Dat betekent dat er functies bijkomen, zoals wonen, werken en meer voorzieningen. Dat betekent ook dat bestaande functies, zoals parkeren, wellicht op een andere manier invulling krijgen. Collega Hellas werkt als adviseur participatie aan dit project en stond voor het vraagstuk: Hoe betrekken we belanghebbenden, om deze zomer een ambitie neer te kunnen leggen voor besluitvorming? De wijk in, door het gebied wandelen, keukentafelgesprekken en informatieavonden zijn in deze tijd niet mogelijk. Maar wat wel? 

Hellas zet, samen met het team, vol in op online participatie. Op www.s-hertogenbosch.nl/oost is te zien op welke manier dit gebeurd. Het grote voordeel van online is dat het een manier is om mensen op meer momenten mee te laten denken, maar ook dat je meer doelgroepen kunt bereiken. Zo zijn jongeren online goed te betrekken. Welke kansen ziet men voor dit gebied? Welke mogelijkheden, of juist risico's? Online dromen over een nieuw in te vullen gebied.

Open vragen geven niet altijd resultaat: online dromen over een nieuw in te vullen gebied is niet voor iedereen gesneden koek. Het platform biedt ook mogelijkheden om te stemmen op stellingen en je simpelweg te laten informeren over het gebied en haar toekomst. Wil je meer? Dan kun je je voor online verdiepingssessies opgeven, of een gesprek met de bestuurder aanvragen.

Kortom, er is gekeken naar de verschillende doelgroepen in het gebied en gezocht naar een passende vorm van participatie voor eenieder. Met al deze input is het tóch mogelijk om conform planning een ambitiedocument te maken met de ideeën voor het gebied. Hierbij werken we samen met onze partner Urhahn, een bureau met expertise in stedenbouwkunde en -strategie. Op basis van dit document spreken het college en de raad van 's Hertogenbosch zich uit over de toekomst van het gebied, naar verwachting in het najaar van 2020.

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact