TERUG NAAR HET OVERZICHT
21
March
2019

Ovonde N241 door ANWB als beste resultaat gewaardeerd

Het aardgasvrij maken van de bebouwde omgeving betekent een gebiedsherontwikkeling die haar weerga niet kent. Floris van Proosdij, adviseur bij APPM, trekt de parallel met de iconische woorden van John F. Kennedy en ziet daarin de sleutel tot succes.

Floris schreef dit artikel voor gebiedsontwikkeling.nu

Foto
Artikel

De verbetering van het kruispunt in de N241 ter hoogte van Langereis is door de ANWB-leden gewaardeerd als één van de beste resultaten ter verbetering van de verkeersveiligheid.

De aanleg van de ovale rotonde in de N241 is vorig jaar afgerond. APPM-ers Jean de Nijs (projectmanager) en Hellas Schelleman (omgevingsmanager) zijn vanaf het begin betrokken geweest bij dit project in opdracht van de Provincie Noord-Holland. Hierbij stond en staat de verkeersveiligheid centraal. Hoe mooi is het dat die ovonde onlangs door de leden van de ANWB in de schijnwerpers is geplaatst als een van de meest opvallende resultaten in verkeersveiligheid in 2018.

De ovale rotonde verving twee kruisingen waarbij alle aansluitingen op bestaande wegen bleven behouden. Daarnaast werd een brug verwijderd en werden drie nieuwe bruggen aangelegd. Het werk is in fasen uitgevoerd om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken en bereikbaarheid te borgen. In alle fasen stond de verkeersveiligheid centraal. Prachtig dat de leden van de ANWB dat ook nog eens voor het voetlicht brengt door op ons project te stemmen. Daar doe je het toch voor. Een resultaat om trots op te zijn!

https://www.anwb.nl/belangenbehartiging/verkeer/verkeersveiligheid/provinciale-wegen/noord-holland

Foto
Artikel