6
July
2020

Overvecht | Rekenen en tekenen met koplopers

6
Jul
2020
Artikel
Christine van Eerd
Foto

Koplopers worden ze genoemd. De circa twintig actieve Overvechters die intensief meedenken met de plannen om hun wijk aardgasvrij te maken. APPMer Frank van Vliet – vanaf begin dit jaar verantwoordelijk voor de bewonersparticipatie – is blij met hun input. “Het zijn mensen die meer dan gemiddeld weten wat er speelt bij de energietransitie en die bovenmatig geïnteresseerd zijn in het verduurzamen van hun woning en hun wijk. Ze hebben zich aangemeld na een oproep op een Facebook-pagina of waren al in beeld omdat ze actief zijn in buurtverenigingen. Met deze groep bewoners zijn we gaan rekenen en tekenen.”

Ongeveer eens per maand komen de koplopers bij elkaar. Hun kennis van de wijk is gecombineerd met gegevens over het energielabel van de woningen en de in Overvecht-Noord beschikbare alternatieven voor aardgas. Bij elke tussenstap vraagt het projectteam de koplopers om feedback. En dat levert zinvolle adviezen op. Op een van de bijeenkomsten gingen de koplopers zelf op laptops aan de slag met het computermodel dat adviesbureau CE Delft heeft ontwikkeld. “Dat vonden ze leuk om te doen”, zegt Van Vliet. “Het gaf de bewoners inzicht in de onderliggende informatie die gaat leiden tot het advies. Het is niet makkelijk om alle parameters direct te doorgronden, maar het leidt wel tot inhoudelijke discussies. En dat gesprek is belangrijk.”


Uitgebreide participatie

Een volgende stap is iedereen in de wijk betrekken bij het gesprek. De uitgebreide participatie is logisch en noodzakelijk, vindt Van Vliet. “De transitie naar een aardgasvrije wijk heeft voor mensen in Overvecht heel veel impact want je komt letterlijk achter de voordeur. Dat kan alleen als je heel zorgvuldig met de bewoners hebt gesproken voordat de gemeenteraad een besluit neemt.” 

Niet voor alle bewoners zijn de veranderingen even groot. Een aantal flatgebouwen is al aangesloten op stadsverwarming. Maar voor de mensen die hun cv nog op gas stoken en die niet elektrisch koken, gaat er de komende tien jaar veel veranderen. Binnen die groep krijgen de particuliere woningeigenaren in eerste instantie de meeste aandacht. Zij moeten immers flink investeren in hun woning. Van Vliet: “Het is een proces dat je samen doorloopt. Door bij iedere stap met elkaar het gesprek te voeren, kom je uiteindelijk tot de beste oplossing. Een oplossing met oog voor het belang van iedere bewoner én het belang van de wijk als geheel.” 


Informatievoorziening

Om iedereen goed te informeren komt er een speciale website. Daarop staat een tool met per type woning drie alternatieven voor duurzame verwarming en een indicatie van de kosten. En met duidelijke filmpjes hoe een techniek werkt en wat het betekent voor de mensen thuis. Maar het blijft niet bij die digitale informatie. “Je moet echt naar de mensen toe”, vindt Van Vliet. “Overvecht heeft een hele gemêleerde groep bewoners waarmee je op verschillende manieren in contact moet zien te komen. Op bewonersavonden komt maar een select gezelschap. We gaan dus echt de wijk in om met mensen het gesprek aan te gaan. Je zou het liefste persoonlijk bij iedereen langs gaan, maar dat is bij deze schaalgrootte ondoenlijk. Daarom zoeken we naar manieren om zo veel mogelijk mensen te benaderen op een manier die bij ze past en toch qua inzet te behappen is. Het is mooi om te zien dat de buurtgroepen daar een actieve rol in willen vervullen.”


De modelwoning in Overvecht-Noord is een belangrijk middel om bewoners te informeren. Elke woensdagmiddag is iedereen welkom bij het Gasvrij Huis aan de Costa Ricadreef. De woning is goed geïsoleerd, je kunt er horen hoeveel geluid een warmtepomp maakt of hoeveel ruimte een aansluiting op stadsverwarming neemt. Ook zijn hier zo nu en dan kookworkshops om te ervaren dat koken op inductie goed te doen is.

Meer lezen over dit project?

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact