1
July
2020

Overvecht | Met kleine stappen in sneltreinvaart

1
Jul
2020
Artikel
Christine van Eerd
Foto

Maak circa 8000 woningen in 2030 geheel aardgasvrij. Dat is de opgave voor Overvecht-Noord, een wijk met relatief veel flats met sociale huurwoningen maar ook eengezinswoningen waarvan een groot deel particulier eigendom is. Mark Elbers is nu ruim een jaar programmamanager. Eind vorig jaar had hij alle neuzen dezelfde kant op en werd zijn transitieplan omarmd door de samenwerkende partijen: gemeente, corporaties, netbeheerder en energieleveranciers. Elbers noemt het transitieplan een spoorboekje voor het proces van samenwerking tussen alle partijen. Maar wat nu nog een proces is, leidt straks achter iedere voordeur tot een nieuw verwarmingssysteem. APPMer Hidde van Ooststroom is begin dit jaar als projectleider aangetrokken om voor iedere woning in kaart te brengen hoe dat zou kunnen. 

Impact voor de wijk

Samen met bewoners en buurtinitiatieven hebben de  samenwerkende partijen de belangrijkste elementen voor de wijkaanpak verwoord: betaalbaarheid, duurzaamheid, toekomstvastheid en impact op de wijk. En die impact is groot. Huizen moeten geïsoleerd, straten gaan open om bijvoorbeeld warmtenetten aan te leggen, woningeigenaren zullen moeten investeren. Mark Elbers: “Niet alle bewoners zijn enthousiast dat Overvecht-Noord hiervoor is geselecteerd. Waarom wij, we zijn al een kwetsbare wijk, zijn geluiden die we nog steeds horen. Om de onvrede te compenseren, proberen we de technische maatregelen te koppelen aan andere verbeteringen voor de wijk. Een belangrijk issue voor bewoners is bijvoorbeeld de verkeersveiligheid op de doorgaande wegen. Het zou mooi zijn als de gemeente bij werkzaamheden voor bijvoorbeeld de aanleg van een warmtenet, direct zorgt voor een betere inrichting. Dit klinkt logisch, maar het is een enorme zoektocht om zulke zaken voor elkaar te krijgen. Het is lastig om planningen op elkaar af te stemmen als dingen nog niet zeker zijn.”

Sprintjes trekken

Overvecht-Noord is de eerste Utrechtse wijk die van het aardgas gaat. Dat betekent veel overleggen met alle betrokkenen en beslissingen nemen terwijl over de technische oplossingen nog lang niet alles zeker is. “Er staat elke dag wel een artikel in de krant dat onze aanpak onderuit haalt”, zegt Van Ooststroom. “Maar als je acties blijft uitstellen tot je alles volledig in beeld hebt, kom je nergens. Om de grote opgave behapbaar te maken, is gekozen voor kleine stappen. En die zetten we momenteel in een hoog tempo. Tussen twee werksessies met bewoners zit vier weken. De eerste keer leggen we uit wat we gaan doen en de keer erna hebben we al resultaten.” Elbers vult aan:

“Je weet nooit zeker wat het juiste moment is om een stap te nemen in deze transitie. Je moet het dus gewoon gaan doen. Maar doe het dan wel zorgvuldig en samen met bewoners, probeer meer kansen voor de buurt te benutten en maak de besluitvorming expliciet.”

Aan het eind van de rit

Welke technieken zijn geschikt voor deze wijk en wat betekent dat per woningtype? Die inventarisatie is stapsgewijs gemaakt. Eerst voor de hele wijk, toen per deelgebied en uiteindelijk voor elk woningtype. “We pellen af van groot naar klein”, aldus Elbers. Nadat bewoners en andere betrokkenen daar dit voorjaar hun mening over geven, wordt het plan uitgewerkt tot een voorstel waarover de gemeenteraad eind 2020 een besluit op hoofdlijnen kan nemen. Elbers vindt het een boeiende verkenningstocht waarbij het niet alleen over de energie-infrastructuur gaat. “We willen dat mensen hier aan het eind van de rit plezieriger leven, zich veiliger voelen en dat de wijk aangenamer is om te verblijven. Ik hoop echt dat er in 2030 een aantal dingen zijn verbeterd. De wijkaanpak is dus breder dan de warmtetransitie en daar horen andere geldstromen bij. Het zou mooi zijn als ook daar in de loop van dit jaar al meer duidelijkheid over ontstaat.”

Meer lezen over dit project?

  • Overvecht | Haalbare alternatieven berekenen
  • Overvecht | Rekenen en tekenen met koplopers

Dit artikel werd eerder geplaatst in het APPM Magazine, editie 30 (zomer 2020). Bekijk en lees het volledige magazine hier.

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel
Contactpersoon

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact