30
June
2020

Overvecht | Op weg naar een aardgasvrije wijk

30
Jun
2020
Artikel
Christine van Eerd
Foto

De naoorlogse woonwijk Overvecht-Noord wordt als eerste bestaande wijk van Utrecht aardgasvrij. Hiermee levert de wijk een belangrijke bijdrage aan de ambities uit het Klimaatakkoord om de CO2-uitstoot fors te verminderen. Overvecht-Noord is gekozen omdat de gasleidingen aan vervanging toe zijn. Netbeheerders moeten er dus sowieso aan de bak. Bovendien hebben woningcorporaties Mitros, Bo-Ex en Portaal plannen om een groot deel van de woningen op te knappen.

Dat alles biedt kansen voor een complete wijkaanpak. Overvecht-Noord is ook geselecteerd als een van de eerste 27 projecten binnen het Programma Aardgasvrije Wijken. De bijbehorende rijksbijdragehelpt om de plannen versneld handen en voeten te geven. Ga er maar aanstaan om binnen tien jaar 8000 woningen te verwarmen met duurzame technieken en om mensen te verleiden om niet meer op gas te gaan koken. Welke alternatieven zijn hier mogelijk? Wat betekent dat voor de bewoners? Hoe betrek je hen erbij? Hoe duur wordt het en wie gaat het betalen?

Eind vorig jaar was het transitieplan klaar: een stappenplan om over tien jaar de laatste woning van het aardgas te kunnen afkoppelen. Daarna is APPM aangehaakt. We zijn nauw betrokken bij de vervolgstappen van dit ambitieuze project. In deze serie verhalen geven we een kijkje achter de schermen bij de expeditie op weg naar een aardgasvrije wijk.

Blog I: met kleine stappen in sneltreinvaart

Overvecht-Noord is de eerste Utrechtse wijk die van het aardgas af gat. Dat betekent veel overleggen met alle betrokkenen en nu al beslissingen nemen terwijl lang niet alles zeker is.

"Om de grote opgave betaalbaar te maken, is gekozen voor kleine stappen. En die zetten we momenteel in een hoog tempo."

Hidde van Ooststroom, projectleider APPM

"Je weet nooit zeker wat het juiste moment is om een stap te zetten in deze transitie. Je moet het dus gewoon gaan doen. Uiteindelijk proberen we de technische maatregelen ook te koppelen aan andere verbeteringen voor de wijk. Een belangrijk issue voor bewoners is bijvoorbeeld de verkeersveiligheid."

Mark Elbers, programmamanager

Lees het hele verhaal hier

Blog II: Haalbare alternatieven berekenen

Om een weloverwogen advies te kunnen opstellen voor een aardgasvrij Overvecht-Noord zijn technische gegevens onontbeerlijk. Daarvoor werkt APPM samen met CE Delft, een onderzoeks- en adviesbureau voor duurzaamheidsvraagstukken.

"We hebben bij alle technieken gekeken naar de beschikbaarheid en de betaalbaarheid. Dat zijn belangrijke randvoorwaarden. Als je aardgas door waterstof vervangt hoef je weinig aan de infrastructuur buiten en de apparaten binnen te veranderen. Maar het zal nog heel lang duren voordat er voldoende waterstof is voor woningen."

Emma Koster, CE Delft

Lees het hele verhaal hier

Blog III: Rekenen en tekenen met koplopers

Circa twintig actieve Overvechters denken mee met de plannen om hun wijk aardgasvrij te maken. Zij hielpen een tool te ontwikkelen voor alle bewoners.

"Het heeft voor mensen in Overvecht heel veel impact want je komt letterlijk achter de voordeur. We zoeken naar manieren om zo veel mogelijk mensen te benaderen op een manier die ze past en die toch qua inzet te behappen is."

Frank van Vliet, APPM

Lees het hele verhaal hier

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact