10
February
2021

Op naar een integraal bereikbaarheids-beleid

10
Feb
2021

APPMers Erik van der Kooij en Pepijn van Wijmen werkten mee aan de totstandkoming en inhoud van Naar een integraal bereikbaarheidsbeleid. Dit advies omtrent integrale bereikbaarheid werd gisteren door de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLi) aan de Tweede Kamer voorgelegd.

 

Erik: “Dit RLi-advies geeft terecht aan dat er meer ruimte moet komen in de regio’s voor integrale bereikbaarheid, waarbij het niet alleen gaat om de Rijksinfrastructuur, maar ook om ingrepen die nodig zijn voor bijvoorbeeld stedelijke verdichting. Het is belangrijk dat een komend kabinet dat oppakt om zo ook bij te dragen aan de enorme woningbouwopgave waar we voorstaan.”

Pepijn: ‘’Uit het hart gegrepen en lezenswaardig voor iedereen die actief is in de wereld van bereikbaarheid en ruimtelijke ontwikkeling. Het zou mooi zijn als een nieuw kabinet de adviezen in de praktijk brengt.’’

Meer lezen? Kijk op op de website van RLi

Visuele weergave advies

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel
Contactpersoon

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact