TERUG NAAR HET OVERZICHT
21
February
2019

Mobility as a Service en deelmobiliteit in Eindhoven

Foto
MaaS congres
Artikel
Verkeersnet.nl

Afgelopen maanden heeft APPM met de gemeente Eindhoven de agenda deelmobiliteit voor Eindhoven opgesteld. In deze agenda staat beschreven hoe Eindhoven deelmobiliteit (en dus MaaS) fysiek een plek wil geven in de stad. Bas Scholten van APPM en Astrid Zwegers van de gemeente vertelden er vorige week over tijdens het MaaS Congres in Rotterdam.

In Eindhoven worden Mobility as a Service en deelmobiliteit als één geheel gezien waar je als gemeente beleid op kunt maken. Met deze werk- en denkwijze worden nu vorderingen gemaakt. Eindhoven is als vijfde stad van Nederland een groeiende gemeente met een steeds drukker centrum. Daarom wordt er ingezet op minder autogebruik en meer lopen, fietsen en reizen per OV. De coalitie stuurt actief aan op ‘verduurzaming van verplaatsing’, onder meer door elektrisch vervoer te bevorderen door voor meer laadpalen in de stad te zorgen. Een ander speerpunt is het fysiek invulling geven aan MaaS en deelmobiliteit.

Op basis van de door APPM ontwikkelde ‘Trechter Deelmobiliteit’ die door Bas Scholten en Astrid Zwegers is toegelicht, is er in Eindhoven nagedacht over doelen, doelgroepen, schaal, het systeem en mogelijke locaties. Daaruit kwam de wens voor een stadsbreed systeem uit voort, bedoeld voor bewoners, forenzen, zakelijke reizigers en toeristen. Hierbij is, zoals in elk deelsysteem, gezocht naar balans tussen urgentie, gemak en de kosten. Daarbij spelen de gemeente, aanbieders van diensten en de (toekomstig) gebruikers een belangrijke rol.

Verkeersnet was bij de presentatie op het MaaS-congres aanwezig en wijdde er een artikel aan. Lees het volledige artikel op verkeersnet.nl.

Foto
MaaS congres
Artikel
Verkeersnet.nl