25
February
2020

KANSkaart: social return bij gebiedsontwikkeling

25
Feb
2020
Artikel
Foto
Hans-Peter Gauster (Unsplash)

De stad en haar gebruikers veranderen steeds, transformatie als gevolg van veranderende eisen en wensen is van alle tijden. Maar nu komt daar nog bij dat de druk op steden groter en groter wordt en de ruimte steeds schaarser. Het invullen van fysieke en sociale vraagstukken is daardoor nóg complexer geworden. Dit boekje helpt in het vinden vaneen oplossing voor de complexiteit van stedelijke transformatie, specifiek voor sociale vraagstukken. Een deel van de sociale opgaven wordt taakstellend opgelegd aan aannemers/ontwikkelaars - denk aan basisscholen met een verplichting tot social return.

Veelal is er bij gebiedstransformatie geen sprake van taakstelling, maar van samenwerking. De KANSkaart in dit boekje helpt om sociale opgaven te verbinden aan ontwikkelende partijen in een transformatiegebied. Zo wordt social return geen verplichting maar een kans, die leidt tot een duurzame ontwikkeling.

In eerste instantie is het doel van de KANSkaart om met andere ogen naar de sociale opgaven te kijken en ideeën op te doen. In tweede instantie kunnen partijen hierover afspraken maken. Op welke manier dat gebeurt, zal verschillen per gemeente (b.v. via een anterieure overeenkomst, ontwikkelovereenkomst of omgevingsplan). Ter inspiratie zijn er in dit boekje ideeën en voorbeelden opgenomen.

Niet als een limitatieve lijst, maar juist om te prikkelen om tot afspraken te komen, zodat met social return in een gebiedsontwikkeling echt maatschappelijke meerwaarde wordt gerealiseerd.

Bekijk het boekje hier

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact