22
October
2020

Intentieovereenkomst getekend: opwaardering (Nieuwe) Bennebroekerweg

22
Oct
2020

De Haarlemmermeer staat de komende jaren voor een grote opgave op het gebied van woningbouw. Eén van de verbetermaatregelen is het project (Nieuwe) Bennebroekerweg als vervolg van het voormalig project Duinpolderweg. APPM-collega Nelleke Beerman is als projectmanager namens de provincie Noord-Holland betrokken bij deze opgave. Afgelopen maanden heeft zij er onder andere gewerkt aan de besluitvorming die hiervoor nodig was.

Op 25 mei 2020 hebben Provinciale Staten Noord-Holland unaniem ingestemd met een verandering van de scope van het project Duinpolderweg. Hiermee is besloten om in te zetten op de opwaardering van de (Nieuwe) Bennebroekerweg en de bereikbaarheid van de Bollenstreek-Haarlemmermeer per fiets en (H)OV. Er is gekozen om op korte termijn in te zetten op dit onderdeel van de Duinpolderweg in het belang van de woningbouwopgave van de Haarlemmermeer. Door de bouw van nieuwe woonwijken en bedrijventerrein neemt het aantal verkeersbewegingen in de hele regio toe.

Met dit besluit is er een einde gekomen aan het project Duinpolderweg in zijn huidige vorm en de samenwerking met de Zuid-Hollandse partijen. Afgelopen periode is er gezamenlijk met de Vervoerregio en gemeente Haarlemmermeer gewerkt aan de nieuwe opgave. Op 2 oktober jl. hebben de Haarlemmermeer, Vervoerregio en provincie Noord-Holland een intentieovereenkomst getekend om dit te markeren. Namens de Vervoerregio en Haarlemmermeer tekende Marja Ruigrok en namens de provincie Noord-Holland Jeroen Olthof. Komende periode gaat het project verder uitgewerkt worden en is het de bedoeling dat er eind 2021 een voorkeurstracé ligt.

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel
Contactpersoon

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact