1
January
2019

Herinrichting A.C. De Graafweg

1
Jan
2019

Met het project Herinrichting A.C. de Graafweg (N241), tussen de aansluiting met de N242 en de A7, wordt door de provincie Noord-Holland de verkeersveiligheid verbeterd en de doorstroming geborgd. De herinrichting is hard nodig aangezien de weg het eind van haar levensduur nadert.

De werkzaamheden vinden naar verwachting rond 2020 plaats. In de voorafgaande periode onderneemt de provincie stappen om te komen tot een vastgesteld inpassingsplan. Hierover vindt zorgvuldige afstemming met de omgeving en overige belanghebbenden plaats via diverse bijeenkomsten. Daarnaast moeten, vooruitlopend op de werkzaamheden, nog gronden worden aangekocht, kabels en leidingen verlegd en diverse onderzoeken uitgevoerd naar de bodemgesteldheid.

APPMers Erwin Meijer (contractmanager) en Ilja Kamphuis (assistent omgevingsmanager) werken samen aan dit project, waarbij de provincieNoord-Holland voornemens is om met behulp van een bouwteam een goede samenwerking aangaan en haar krachten met de juiste partijen bundelen.

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel
Contactpersoon

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact