28
June
2018

Gij zult participeren?

28
Jun
2018

Een volmondige ‘ja’ als het gaat om participatie in een vroeg stadium van alle ontwikkelingen in de leefomgeving. Dit is wat de nieuwe omgevingswet vraagt. Nee, iedereen betrekken is geen doel op zich, maar zorg wel dat iedereen de kans krijgt om te participeren. Overweeg aan de voorkant van een gebiedsproces bewust wat je gaat doen, wie je betrekt en hoe je keuzes maakt. Dit zijn de bepalende ingrediënten van je participatiestrategie, die verwoord wordt in een participatieplan en een communicatieplan. Na de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021 is deze participatiestrategie van cruciaal belang. Al vroegtijdig bij het maken van ruimtelijke visies.

Verwachtingen afstemmen en bepalen van ruimte
De start van omgevingsmanagement is veel bepalend. Voor een soepele start maak je bij stakeholders vooraf duidelijk wat je met hun input doet. Zorg daarnaast dat je weet van je bestuurder wat hij/zij belangrijk vindt. Dit bepaalt de ruimte die je hebt voor inbreng vanuit de omgeving.

Eerste hulp bij participatie
Tijdens de Landelijke Omgevingsmanagement Dag in Den Bosch hebben Maartje en Suzanne vandaag een workshop gegeven over participatie en de nieuwe Omgevingswet. ‘Eerste Hulp bij Participatie’ bevat een verbandtrommel met handige middelen om aan de slag te gaan met participatie: verschillende tools die je in kunt zetten, maar ook tips om iedereen erbij te halen. Het dilemmaspel, de omgevingsmonitor en het participatieplan kwamen in de workshop aan de orde.

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel
Contactpersoon

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact