13
March
2018

Gebiedstransformatie beter goed dan snel!

13
Mar
2018

Er moeten de komende jaren veel woningen gebouwd worden. APPMer Hilco van der Wal pleit echter voor een integrale aanpak van gebieden. “Ik zie dat er meer werk van de binnenstedelijke gebiedstransformatie wordt gemaakt en het is goed dat dit eindelijk serieus opgepakt wordt. Daarbij is het echter wel zaak om het bestaande goed te benutten om er een leefbaar en mooi geheel van te maken. Niet alleen snel en veel vanwege het woningtekort, maar doordacht steden beter maken in zijn geheel. Ik zie nu nog vaak dat er snel veel appartementen gebouwd worden, omdat de vraag nu groot is. Maar waar werken en verblijven de bewoners daarvan in de toekomst? Zonder integraal perspectief bestaat de kans dat het op termijn weer te herstructureren wijken worden waar niemand meer wil wonen.”

Koppeling

Van der Wal stelt dat het moet ‘kloppen’ in de stad. “Welke gebouwen, structuren en gebruikers zijn er al en hoe ontwikkelt zich dat op de langere termijn? Ik vind dat kwaliteit op de lange termijn centraal moet staan. Gebiedstransformatie moet gekoppeld zijn aan de doelen waar een stad voor staat: een sociale, aantrekkelijke, duurzame en bereikbare stad van de toekomst. De nadruk ligt nu nog te veel en te vaak op heel snel en veel bouwen.”

Toekomstgericht

“Om daar verandering in te brengen is bewustwording nodig”, stelt van der Wal. “Er leeft ook nog steeds een veronderstelling dat bouwen buiten de stad sneller gaat, onze ervaringen zijn andersom. Plannenmakers moeten zich ervan bewust worden dat het heel goed mogelijk is om binnenstedelijk te bouwen binnen een redelijke termijn. Met een toekomstgericht onderliggend plan waarbij een heel gebied mooier en leefbaarder wordt en dat óók over twintig jaar nog is.” Van der Wal zegt dat een goede samenwerking tussen alle belanghebbenden dan wel noodzakelijk is. “Een goede samenwerking vraagt: noodzaak, vaart, energie en enthousiasme. Laten we met zijn allen de lat hoger leggen!”

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel
Contactpersoon

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact