28
October
2020

Figeebrug en Esplanade Haarlem genomineerd voor de Lieven de Key Penning

28
Oct
2020

Jaarlijks wordt in de gemeente Haarlem de Lieven de Key Penning uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van monumentenzorg, architectuur of stedenbouw. Dit jaar is er aandacht besteed aan stedenbouw, openbare ruimte en groen. De projecten “Figeebrug” en de “Esplanade” zijn dit jaar beide hiervoor genomineerd. APPMer Erwin Hemmelder was vanuit de gemeente als projectmanager verantwoordelijk voor de voorbereiding en realisatie van beide projecten.

Figeebrug Waarderpolder

Met de aanleg van een nieuwe fietsverbinding naar de Waarderpolder is het Figeeterrein sneller te bereiken vanuit het centrum van en is Haarlem een beweegbare fietsbrug over de Industriehaven rijker. De nieuwe ophaalbrug ligt op een markante locatie over de Industriehaven en de Minckelersweg en biedt toegang tot het in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein Waarderpolder. Dit gebied bevat veel industrieel erfgoed, zoals de voormalige panden van machine en kranenbouwer Figee. In samenwerking met Witteveen+Bos en IPV Delft is in een zeer korte doorlooptijd deze brug gerealiseerd, mede als gevolg van het destijds lopende overheidsprogramma “Beter Benutten” ter stimulering van het fietsgebruik voor het woon- en werkverkeer.

Esplanade

De westelijke entree van Haarlem (Amsterdamsevaart) vormt een belangrijke entree voor autoverkeer vanuit Amsterdam naar Haarlem. Sinds de komst van een fly-over maakt minder verkeer gebruik van deze weg waardoor het mogelijk werd het aantal rijstroken terug te brengen. Deze verkeersafwaardering van de Amsterdamsevaart is een tijdelijke situatie in afwachting van de definitieve ontwikkelingen op basis van de Gebiedsvisie Oostradiaal. Voor deze tijdelijke invulling ontstond er ruimte om de vrijkomende rijstroken om te vormen tot een tijdelijke groene ontmoetingsplek en daarmee het stedelijke karakter te versterken.

De voormalige rijweg heeft de uitstraling gekregen van een voetgangersgebied door stukken asfalt uit de rijweg te zagen en die vervolgens in te planten met bloeiende planten en siergrassen. De “boulevard” is onderscheidend van de gewone rijweg gemaakt door deze deels Kawasaki groen te verven met lijnen, sport- en spelaanleidingen.

De bewoners hebben een grote rol gespeeld tijdens het ontwerpproces. Dit tekent de grote betrokkenheid vanuit de buurt. Ook na de herinrichting bleven de bewoners actief betrokken. De wijkraad werkt verder aan de esplanade door de gemeente te ondersteunen in het onderhoud van de beplanting en door toezicht op het gebruik.

Met dank aan Cecile Hubers, Wouter de Vries, Ivo Mulders, Rutger Wirtz, Rene Kuiken en Martijn Al.

Voor meer informatie en stemmen, zie de website https://www.haarlem.nl/lieven-de-key-penning/

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel
Contactpersoon

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact