TERUG NAAR HET OVERZICHT
4
October
2018

Fietsbrug Nigtevecht: werken naar een locatie en variant

Foto
Artikel

De fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Nigtevecht is geopend. Na jaren van voorbereiding zijn de brug en de ecologische verbinding nu daadwerkelijk gerealiseerd. APPM raakte in 2013 betrokken bij het project toen er in Nigtevecht veel onenigheid bestond over de noodzaak van de brug en de plek waar deze zou moeten komen te liggen. Samen met het projectteam hebben wij een proces georganiseerd om samen met de inwoners en belanghebbenden een geschikte locatie te vinden.

De inwoners brachten zelf in kaart op welke plekken de brug zou kunnen liggen en wat bij iedere variant de voor- en nadelen waren. Daarbij werden zij ondersteund door vakspecialisten van de gemeente en de provincie. Stap voor stap, afwisselend met avonden met een kerngroep en inloopavonden voor iedereen, hebben zij uiteindelijk toegewerkt naar één locatie. Op deze locatie ligt nu de brug.

Met een houtje voor de brug en touwtjes voor de aanbruggen hebben bewoners alle mogelijke locaties in kaart gebracht.
Foto
Artikel