22
October
2018

Erwin Meijer over de Week van ons water: Op naar een duurzaam gemaal!

22
Oct
2018
Artikel
Erwin Meijer
Foto

Werk aan ons water is nooit af. Elke dag wordt er hard gewerkt om ons land waterveilig te houden en te zorgen voor voldoende en schoon water. Iedere dag in deze Week van ons water gaat een APPM’er in op zijn of haar bijdrage hieraan. Er worden in deze week van 17 t/m 24 oktober activiteiten georganiseerd door heel Nederland die antwoord geven op vragen als: hoe beschermen we Nederland tegen water? Wat kan ik zelf doen om wateroverlast tegen te gaan? Deze dag licht collega Erwin Meijer toe wat hem bezig houdt in onze omgang met water.

Sinds december 2017 ben ik als contractmanager van gemaal Vissering betrokken bij Waterschap Zuiderzeeland. Het huidige gemaal dateert uit 1942 en is op onderdelen aan het einde van haar technische levensduur. De ambitie van het waterschap is om ‘Eén van de meest duurzame gemalen ter wereld in zijn soort’ te realiseren. Hiervoor is innovatiekracht vanuit de markt noodzakelijk. Om die innovatie aan te wakkeren heb ik als schone taak om daarvoor de aanbesteding op te zetten en te begeleiden. Dit doe ik uiteraard samen met medewerkers van het waterschap. Gekozen is voor een concurrentiegerichte dialoog, waarbij in meerdere dialoogrondes de voorliggende opgave met de geselecteerde marktpartijen wordt verkend. Inmiddels hebben we twee dialoogrondes gehad en zijn partijen en het waterschap in voorbereiding voor de derde en laatste dialoogronde begin november. De informatie die uit de dialogen wordt opgehaald is concurrentiegevoelig, dus daar kan ik helaas niets over kwijt. Wel valt op met hoeveel energie door de marktpartijen aan de opgave wordt gewerkt en ze ons als aanbesteder aan het denken weten te zetten. Dit houdt ons scherp en geeft ons ook een boost energie. Doordat zij de randen van het contract op zoeken, komen er wellicht zaken naar boven die we als waterschap vooraf niet direct als kans hadden gezien. Zo komen we na deze procedure een stapje dichter bij de ambitie om tot ‘Eén van de meest duurzame gemalen ter wereld in zijn soort’ te komen!

Op onswater.nl vind je waar er gewerkt wordt aan schoon en veilig water. En ook wat je zelf kunt doen om ons water schoon te houden en overlast te voorkomen. Ons water is een samenwerkingsverband van: Waterschappen, waterbedrijven, watermusea, Rijkswaterstaat, provincies, gemeentes, ministerie van Infrastructuur en Milieu, Unie van Waterschappen, Vewin, VNG en IPO.

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel
Contactpersoon

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact