6
December
2019

Een frisse blik, een slimme vraag

6
Dec
2019
Artikel
Foto
Willem de Kam

De opgaven in het ruimtelijk domein zijn groot, complex en integraal. Denk aan de energietransitie, klimaatadaptatie, verstedelijking en bereikbaarheid die allemaal moeten worden ingepast in de schaarse ruimte met bovendien beperkte middelen. Met als gevolg een diversiteit aan projecten, zowel bij de overheid als bij marktpartijen.

Het managen van dergelijke projecten en de afstemming hiertussen is niet eenvoudig. Bovendien is de groep belanghebbenden groot en de context dynamisch. Deze opgaven vragen om een andere aanpak, blik of gesprek en nauwe afstemming.

Een rijdende trein

Wanneer de trein rijdt, verandert het landschap. De situatie binnen het project of team kan veranderen, maar ook de wereld om ons heen staat niet stil. En dan kan iets wat altijd prima werkte, ineens dysfunctioneel zijn. Doorontwikkeling, verandering of uit een ander vaatje tappen kan dan gewenst zijn.

Een frisse blik, een slimme vraag

Een frisse blik van buiten kan dan waardevol zijn. Een moment van reflectie en herbezinnen, zonder een langdurig adviestraject te doorlopen.

Dat is dwarskijken: één dag met drie experts met ruime ervaring in project- en programmamanagement in diverse domeinen. Allemaal met het vermogen om vanuit meerdere invalshoeken te kijken en denken. Zij gaan in gesprek over het proces, de rollen en verantwoordelijkheden, onderlinge verhoudingen, het werkklimaat en de inhoud. Een combinatie tussen de harde (risicomanagement) en soft controls. Hierop wordt in gezamenlijkheid gereflecteerd. Waardoor nieuwe inzichten, invalshoeken en oplossingen ontstaan of een herbevestiging of versteviging geven van eerder gemaakte keuzes.

"Sta even stil, gun jezelf en je team een moment van reflectie om vervolgens met een opgefriste blik en nieuwe energie weer verder te kunnen."

Fleur Elderhorst

Kijk op www.dwarskijken.nl voor meer informatie.

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact