2
May
2024

Integraal en met partners aan de slag voor duurzame mobiliteit in Reimerswaal

2
May
2024
Artikel
Annabel van Zante
Foto
Olivier Legrand / Unsplash

De gemeente Reimerswaal in de provincie Zeeland is een uniek knooppunt van energie en mobiliteit. In de gemeente staan meerdere hoogspanningsstations en er is een waterstofbackbone voorzien die onderdeel uitmaakt van het nationale waterstofnetwerk. Daarnaast doorkruisen verschillende (inter)nationale vervoersstromen de gemeente, zowel via de weg als het water. Dit maakt dat meer dan de helft van het energieverbruik gerelateerd is aan mobiliteit.

Om te zorgen voor voldoende laad- en tankinfrastructuur zodat deze mobiliteit kan verduurzamen, heeft APPM in opdracht van de gemeente een laadvisie opgesteld. Deze visie beschrijft de verwachte ontwikkeling van zero-emissie mobiliteit in de komende 10 tot 15 jaar, de laadbehoefte die hieruit zal ontstaan en welke activiteiten de gemeente onderneemt om dit aan te jagen en te ondersteunen.

Koppelen van energie en mobiliteit

Wat de laadvisie voor Reimerswaal uniek maakt, is dat het een integrale visie is. Over het algemeen richt een laadvisie zich alleen op de benodigde laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. In deze visie is aanvullend gekeken naar de kansen van waterstof vanwege de waterstofleiding die door de gemeente zal lopen, en de kansen voor koppeling met lokale opwek van duurzame energie. Door energie en mobiliteit te koppelen wordt optimaal gebruik gemaakt van de eigenschappen in het gebied en kan de gemeente, ondanks netcongestie, de transitie naar duurzame mobiliteit vormgeven. De visie is in nauwe samenwerking met overheden en ondernemers opgesteld. In werksessies en gesprekken is opgehaald wat zij belangrijke punten vonden voor de visie en hebben zij kunnen reageren op de concept visie.

Kansenkaart biedt overzicht

In de visie staan drie doelgroepen centraal: inwoners, ondernemers en zogenoemde doorreizigers. Deze laatste doelgroep bestaat uit toeristen, logistiek verkeer en scheepvaart. Voor al deze groepen is gekeken wat de verwachte groei van zero-emissie vervoer is de komende tien tot vijftien jaar en tot welke behoefte aan laad- en tankinfrastructuur dit leidt. De kansen die dit met zich meebrengt zijn vertaald in een kansenkaart: een overzicht waar in de gemeente de grootste kansen liggen voor de koppeling van lokale opwek van duurzame energie en de plaatsing van laad- en tankinfrastructuur.

Om van de papieren visie naar de daadwerkelijke uitvoering te gaan, zijn zeven kansrijke projecten benoemd. Zo gaat de gemeente aan de slag om proactief laadinfrastructuur in nieuwbouwwijken te plaatsen, laat zij de plankaart actualiseren met potentiële locaties voor laadpalen en gaat ze samen met ondernemers verkennen of er een collectieve laadvoorziening op bedrijventerreinen gerealiseerd kan worden.

Kansenkaart Gemeente Reimerswaal

Klik hier voor een PDF van de kansenkaart.

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact