19
April
2021

Dilemma's tussen raad en college

19
Apr
2021
Artikel
Martijn Frijters, Cris Nielen en Frank van Vliet
Foto
Bud Helisson (via Unsplash)

Iedere gemeente kent grote projecten die veel lokale impact hebben. De samenwerking tussen raad en college in het omgaan met deze grote projecten is niet altijd eenvoudig. APPMers Martijn Frijters, Cris Nielen en Frank van Vliet vertaalden hun ervaringen: er zijn vier vensters waardoor je naar deze samenwerking kunt kijken. Leren spelen met deze vensters bevordert de samenwerking. 

Lees of download het paper hier! 

Iedere gemeente kent grote projecten, zoals bijvoorbeeld de vernieuwing van het stationsgebied, of het bouwen van een nieuwe woonwijk. Voor een gemeenteraad kan het lastig zijn om sturing te geven aan dergelijke grote projecten. Dit kent een aantal redenen:

  • Projecten hebben vaak een lange doorlooptijd. Daardoor is de historie van een project niet altijd duidelijk en zijn gemaakte keuzes niet zomaar onderbouwd terug te vinden.
  • Kaders zijn niet altijd even duidelijk. Het is niet vanzelfsprekend helder waarop vooraf gestuurd werd, wat (achteraf) interveniëren als gemeenteraad lastig maakt.
  • Vele partijen zijn betrokken, wat grote projecten onoverzichtelijk kan maken.
  • De informatievoorziening aan de raad is niet altijd optimaal. En het blijkt lastig hier vooraf goede afspraken over te maken.
  • Grote projecten raken vaak aan lastige, technische onderwerpen. De inhoudelijke betrokkenheid van de raad wordt daardoor bemoeilijkt.

En toch is de sturing door de raad en hun betrokkenheid bij grote projecten wél van belang. Deze projecten kennen immers veel belangen en betrokkenen: maatschappelijke spelers, inwoners en externe partijen. Oftewel, het maatschappelijk belang is vaak groot.

Het college, de raad en de organisatie willen hier graag samen invulling aan geven, gezamenlijk de gemeente besturen. Om ieders rol daarin goed te kunnen uitvoeren, is er gesprek nodig over de wederzijdse verwachtingen en de ruimte die men elkaar geeft in dit samenspel.

In dit artikel gaan we in op vragen als:

  • Welke dilemma's en vragen spelen er voor raadsleden in deze context?
  • Wat vraagt een groot project van de samenwerking tussen raad en college?
  • Welke dilemma's zijn er ten aanzien van sturing en informatievoorziening bij grote projecten?
  • Welke rol heeft de raad in dit samenspel?
  • Welke mogelijkheden zijn er om de samenwerking goed vorm te geven?

Lees of download het paper hier! 

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
No items found.
Contact