27
September
2019

“DIJK in het LICHT” Dijkversterking Den Oever

27
Sep
2019
Artikel
Foto
Erwin Hemmelder

Op 26 september is de afronding van de realisatie Dijkversterking Den Oever feestelijk gevierd. Bestuurders en directie van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Programmabureau HWBP, gemeente, projectmedewerkers en de inwoners van Den Oever waren aanwezig. Het eindevent had als thema “DIJK in het LICHT”. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en aannemer Van Oord verlaten na ruim twee jaar uitvoering Den Oever en geven de dijk op een inspirerende manier ‘terug’ aan de inwoners.

De havendijk in Den Oever voldeed niet meer aan de wettelijke waterveiligheidseisen. Daarom is de havendijk in opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) versterkt en verhoogd. Na twee jaar in uitvoering is het project Dijkversterking Den Oever afgerond en wordt de dijk weer “teruggegeven” aan de inwoners.

HHNK bestuurder Rob Veenman (Waterveiligheid) heeft de genodigden en inwoners van Den Oever welkom geheten. Vervolgens is de nieuwe naam van de brug over de coupure onthuld (“De Coupure”). Vanaf de getrapte dijkbekleding konden aanwezigen een projectfilm over de dijkversterking en diverse licht- voorstellingen bewonderen.

APPMer Erwin Hemmelder vervulde in dit project de rol van contractmanager. Hij werkte hierbij intensief en slim samen met de aannemer. Door o.a. een vooraf opgenomen regeling “ontwerpoptimalisatie” in het contract is flexibiliteit ingebouwd. Dit geeft beide partijen contractuele ruimte en voorkomt onnodige discussies die ten koste gaan van de onderlinge samenwerking. Juist bij de start van een project is het belangrijk dit te voorkomen. Ook heeft in nauwe samenspraak met de omgeving, gemeente en directe aanwonenden plaatsgevonden. Zo zijn overlast, hinder en verrassingen voorkomen. Mede hierdoor is het project binnen planning en budget gerealiseerd, wisten inwoners gedurende de uitvoering waar zij aan toe waren én voldoet de Havendijk in Den Oever weer aan alle eisen op het gebied van waterveiligheid.

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact