18
December
2020

I Deelmobiliteit van nul tot nu I

18
Dec
2020

De afgelopen maanden schetsten we met collega’s, partners en opdrachtgevers de ontwikkeling van deelmobiliteit sinds 2016 in de blogserie Deelmobiliteit van nul tot nu. We belichtten onze initiatieven, opdrachten en ervaringen en geven daarbij onze visie op de plek van deelmobiliteit in het Daily Urban System.

Blog I: Deelfietsen (Sven Huysmans, The New Drive)

We startten in Antwerpen, waar we in 2016 met een 15-tal nieuwsgierige opdrachtgevers uit Nederland de Antwerpse deelfietsmodellen Velo, Blue-bike & Fietshaven mochten ervaren.

"De grootste uitdaging die we hadden, was om gebruikers uit te leggen dat we hen geen alternatief voor de eigen fiets wilden aanbieden. Het idee was juist een extra fiets, op de plekken waar men er normaal geen heeft."

Lees het hele verhaal hier

Blog II: Een Leidraad voor deelfietsbeleid (Birgit Cannegieter en Bart Heijnen, APPM)

Waar we vanuit een visie begonnen, werd de komst van de deelfiets in Nederland al snel realiteit. Dat vroeg om handvatten voor gemeenten, die zich geconfronteerd voelden met een nieuw fenomeen in ons mobiliteitssysteem. We ontwikkelden de Gemeentelijke Leidraad Deelfietsbeleid en de ‘Deelfietstrechter’.

"We adviseerden gemeenten daarbij vooral om dichtbij zichzelf te blijven: te kijken naar gemeentelijke doelstellingen en ambities, en vanuit daar te bedenken of en zo ja hoe deelfietsen in hun gemeente een plek kunnen krijgen."

Lees het hele verhaal hier

Blog III: De Eindhovense Agenda Deelmobiliteit (Astrid Zwegers, gemeente Eindhoven en Birgit Cannegieter, APPM)

Via de Gemeentelijke Leidraad Deelfietsbeleid ontwikkelden we door. Van de ‘Deelfietstrechter’ naar een ‘Trechter Deelmobiliteit’ die leidend was bij het opstellen van de Agenda Deelmobiliteit Eindhoven.

"We constateerden dat netwerkdenken nog lang niet vanzelfsprekend is. Je wilt niet maar één hub ontwikkelen, maar je moet een netwerk ontwikkelen. Daar is de Eindhovense aanpak op geënt."

Lees het hele verhaal hier

Blog IV: Slimme oplossingen voor de Sluisbuurt Amsterdam (Domingo Regalado, gemeente Amsterdam en Bas Scholten, APPM)

Vanuit de ontwikkelde producten die centraal stonden in de voorgaande blogs, adviseerden we overheden bij nieuwe binnenstedelijke ontwikkelingen. Onder andere in de Sluisbuurt in Amsterdam waar deelmobiliteit een centrale plek zal innemen, gecombineerd met andere (gedeelde) functies voor de wijk.

"Van de gebruikelijke parkeernormen wordt in de Sluisbuurt flink afgeweken: straks is er slechts parkeermogelijkheid voor een derde van de bewoners in een van de garages. Parkeren op straat is alleen voor bezoekers en daarvoor hebben we zo’n 600 plekken minder dan normaal (conform huidige parkeernormen). Dat is spannend."

Lees het hele verhaal hier

Blog V: Deelmobiliteit in transformatiegebied Haven-Stad (Micha Sijtsma, APPM)

Ook in de herontwikkeling in Haven-Stad gingen we aan de slag. Een gebied van 650 hectaren aan de noordwestkant van de stad en op dit moment de grootste binnenstedelijke gebiedsontwikkeling van Nederland. Het gebied wordt getransformeerd van havengebied met industrie, naar een hoogstedelijk woon-werkgebied. Wij werkten mee de totstandkoming en uitwerking van de Mobiliteitsstrategie voor dit gebied.

"Een auto bezitten in Haven-Stad is niet per se nodig als er voldoende alternatieven in de buurt zijn. Ik ben er van overtuigd dat mensen het gemis van een eigen auto prima kunnen accepteren, mits ze er wel eentje kunnen gebruiken als ze deze nodig hebben. Deelauto’s in mobiliteitshubs aan de rand van de wijk zijn hiervoor een oplossing."

Lees het hele verhaal hier

Blog VI: Gelderse Mobiliteitshubs - Cruciale schakels in bereikbaarheid en leefbaarheid (Peter Krumm, APPM)

We adviseerden overheden ook regiobreed. APPM en Goudappel Coffeng hebben in de eerste helft van 2020 een onderzoek uitgevoerd naar mobiliteitshubs in Gelderland en hierop een visie ontwikkeld.

"We hebben toegewerkt naar een inventarisatie van verschillende categorieën hubs en een afwegingskader om te komen tot een juiste positionering van hubs als schakel in een breder ruimtelijke en maatschappelijk speelveld. Daarbij is gekeken naar nationale en internationale hubs, en hebben we locaties en voorbeelden voor Gelderland geïdentificeerd."

Lees het hele verhaal hier

Blog VII: Merwe-Vierhavens - Van haventerrein naar innovatief woon-werkmilieu (Marloes Buitendijk-Campo, gemeente Rotterdam en Marcel Touset, APPM)

Voor Merwe-Vierhavens in Rotterdam ontwikkelen we een mobiliteitsstrategie waar de ontwikkeling van hubs en deelmobiliteit de kern is van de mobiliteitsoplossingen voor deze binnenstedelijke herontwikkeling.

"Uniek voor M4H is dat alle parkeerplaatsen in collectieve voorzieningen (hubs) worden ondergebracht. Geen parkeren op straat dus. Daar ligt de nadruk op verblijfskwaliteit."

Lees het hele verhaal hier

Blog VIII: Nabijheid- en Netwerklogica in Antwerpen (Sven Huysmans, The New Drive)

In de vervoerregio Antwerpen werkt APPMs zusteronderneming The New Drive aan mobilteitsoplossingen. Zij ontwikkelden een systematiek voor het organiseren van deelmobiliteit en het ontwikkelen van een netwerk van hubs. Sleutel zit hem in het goed toepassen van nabijheidslogica en netwerklogica. Daarbij koppelden ze gebiedstypologiën en knooppunttypes gekoppeld aan mobiliteitsoplossingen.

"Wat belangrijk is, is dat je met elkaar snapt hoe het systeem werkt en dat er een samenhang is tussen alle hubs in een netwerk. Zo faciliteert de ene hub, die verder van de stad ligt, de overstap van auto op stedelijk OV-systeem, terwijl de andere hub in hoogstedelijk gebied vooral bedoeld is om lastmile-opties aan te bieden bij dat OV."

Lees het hele verhaal hier

Blog IX: Hub om de hub? (Micha Sijtsma en Peter Krumm, APPM)

Een hub kán een oplossing zijn, maar is vooral een middel en geen doel op zich. Het is verstandig om eerst stil te staan bij het ‘waarom’ en ‘voor wie’ je mobiliteit wilt organiseren en niet direct te gaan zoeken naar locaties waar je een vooraf vormgegeven concept kunt uitrollen. Peter en Micha ontwikkelden ‘Hulp bij hubs’, het Keuzemodel hubs dat helpt om de goede vragen te stellen.

"Voor overheden en andere initiatiefnemers hebben we als APPM een Keuzemodel hubs gemaakt. Deze bestaat uit een aantal essentiële vragen die aan het hub-denken vooraf gaan. we zijn daarmee op zoek naar de achterliggende drijfveren of opgaven. Dat betekent dat we meestal diep onder de ijsberg moeten duiken en hier echt even de tijd voor nemen."

Lees het hele verhaal hier

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact