8
February
2018

Deelfiets biedt Rotterdam volop kansen voor duurzame mobiliteit

8
Feb
2018

Het college van B&W van Rotterdam heeft de beleidsnotitie deelfietsen vastgesteld. APPMers Marten Westeneng en Bart Heijnen hebben de gemeente ondersteund bij de totstandkoming van deze beleidsnotitie. Dat is nodig om in te spelen op de vijf partijen die in Rotterdam actief zijn met deelfietsen: GoBike, oBike, Donkey Republic, Mobike en oFo.

Duurzame mobiliteit is sleutelwoord
Duurzame mobiliteit is het sleutelwoord uit de beleidsnotitie. De gemeente Rotterdam stuurt vanuit haar rol als marktmeester op een kwalitatief goed, divers en toegankelijk deelfietsaanbod voor gebruikers en een nette stad met ruimtelijke kwaliteit. De ambitie is het realiseren van een volledig dekkend deelfietsnetwerk in de gehele gemeente met extra aandacht voor gebieden waar het fietsgebruik nu nog laag is.

Elke stad een eigen aanpak
Deelfietsondernemers krijgen tijdens de pilotfase tot 1 augustus 2018 de ruimte om te laten zien welke positieve bijdrage deelfietsen kunnen leveren aan de gemeentelijke doelstellingen. De pilotfase wordt verder benut om nadere afspraken te maken met de deelfietsondernemers en voor overleg met gebiedscommissies. Er komt tijdens deze periode zodoende geen algemeen verbod op het aanbieden van deelfietsen en het heffen van precariobelasting voor deelfietsondernemers is in deze periode niet aan de orde. Daarin maakt Rotterdam nu bewust een andere keuze dan Amsterdam. Amsterdam besloot namelijk afgelopen zomer om alle deelfietsen uit de openbare ruimte te verwijderen en heeft inmiddels plannen gelanceerd voor een vergunningstelsel.

De gemeente Rotterdam pakt nu binnen de bestaande mogelijkheden ongewenste neveneffecten van deelfietsen aan. Het werkt ondertussen ook de juridische mogelijkheden uit om te kunnen reguleren na de pilotfase. Dat is voor de gemeente de ‘rode knop’ wanneer deelfietsondernemers het niet zelf lukt om zelf orde op zaken te stellen. Zo kiest elke gemeente dat wat het beste past in reactie op deze nieuwste ontwikkeling op fietsgebied.

Lees meer in dit artikel

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel
Contactpersoon

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact