8
July
2019

Décharge project Noord/Zuidlijn

8
Jul
2019

Op 11 juni 2019 heeft het college van B&W van de gemeente Amsterdam op basis van de eindrapportage van het project Noord/Zuidlijn ingestemd met de décharge van de projectdirecteur en projectorganisatie. Hiermee komt na ruim 19 jaar officieel een einde aan het project Noord/Zuidlijn.

In juli 2018 is de exploitatie van de Noord/Zuidlijn gestart en het aantal reizigers wat gebruik maakt van de lijn groeit nog steeds. Namens de gemeente Amsterdam, Metro en Tram heeft APPM-er Nelleke Beerman als rechterhand van de projectdirecteur Hoite Detmar het déchargeproces begeleid en de eindrapportage en bestuurlijke stukken geschreven. Daarmee komt er na ruim zeven jaar betrokken geweest te zijn bij het project, een einde aan haar werkzaamheden voor de Noord/Zuidlijn. Na vier jaar aan de beheerkant van project te hebben gewerkt in de rol als toekomstig eigenaar/beheerder van project, maakte zij in 2016 de overstap naar de projectkant. Zij heeft in al deze jaren een grote rol gespeeld in de adeze mijlpaal officieel afscheid te mogen nemen”.

In de eindrapportage wordt beschreven hoe het project de overdracht van de infrastructuur en de stations heeft geregeld, wat de restpunten van project nog zijn en op welke wijze deze zijn belegd. Ook is een financiële eindverantwoording opgenomen en wordt aangegeven welke financiële posten nog doorlopen en hoe deze in de toekomst richting bestuur worden verantwoord. Daarnaast wordt de eindrapportage gebruikt als eindverantwoording richting het Rijk voor de verleende subsidie van 1,1 miljard euro. Het is bijzonder dat zo’n groot infrastructuur project bij start exploitatie de overdracht inclusief financiële middelen geregeld heeft en dat binnen één jaar aan het project officieel décharge wordt verleend.

Op 4 juli is een slotsymposium over het project gehouden waarin de belangrijkste lessen van project Noord/Zuidlijn met de stad zijn gedeeld om de kennis die binnen het project is opgedaan te behouden en te leren van de opgedane lessen. De thema’s governance, samenwerking en communicatie werden met diverse tafelgasten zoals de voorzitter van het projectcommissariaat Cees Veerman, oud- wethouder Pieter Litjens en directeur Zuidas David van Traa besproken. De gemeentesecretaris Peter Teesink heeft als tafelheer deze lessen in ontvangst genomen namens de stad Amsterdam.

Voor meer informatie: Nelleke Beerman,

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel
Contactpersoon

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact