11
March
2020

De transitievisie warmte: Gemeente Rotterdam

11
Mar
2020
Artikel
Floris van Proosdij
Foto

De Gemeente Rotterdam werkt aan de Transitievisie Warmte: hierin wordt beschreven welke wijken in Rotterdam voor 2030 van het aardgas af gaan en wat de alternatieve warmteoplossing in deze wijken wordt. Om te bepalen welke wijken in deze visie een plek krijgen worden in 12 gebieden in de stad verkenningen uitgevoerd. In deze verkenningen wordt gekeken hoe kansrijk een gebied is om voor 2030 van het aardgas af te gaan.

Floris van Proosdij voert twee van deze verkenningen uit, in Ommoord en het gebied Zuid Midden (de wijken Afrikaanderbuurt, Tarwewijk, Bloemhof, Katendrecht en de kop van Oud-Charlois). Hij brengt ‘harde’ en ‘zachte’ eigenschappen van de wijk in kaart: dus naast bouwjaren, type woningen en eigendomsverhoudingen, ook welke bewonersinitiatieven er zijn en welke maatschappelijke uitdagingen spelen. Hij onderzoekt welke alternatieve warmteoplossing voor de hand ligt en maakt een eerste businesscase voor dit alternatief. Daarnaast gaat hij met alle betrokken partijen in gesprek om te kijken waar kansen liggen bij het aardgasvrij maken van de wijk.

In beide gebieden zijn op hun eigen manier een interessante casus: zo speelt in Zuid-Midden bijvoorbeeld de grote herstructureringen in het kader van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. De vraag is hoe de energietransitie en dit programma elkaar kunnen versterken.

De resultaten van deze verkenningen landen in een afwegingskader waarmee een selectie kan worden gemaakt van gebieden die een plek krijgen in de Transitievisie Warmte van Rotterdam.

Benieuwd naar het vervolg? Vraag het Floris! 

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel
Contactpersoon

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact