15
October
2021

De stad van de toekomst staat al in de steigers - doorpakken en tempo maken met binnenstedelijk bouwen

15
Oct
2021

De komende decennia wordt er meer dan ooit een beroep gedaan op ons vermogen om Nederland op een slimme manier aan te passen aan veranderende omstandigheden. Zelden of nooit is er een generatie geweest die aan de slag moet met zulke verstrekkende maatschappelijke transities: klimaatadaptatie, energietransitie, mobiliteitstransitie en hervorming van de landbouw. Ondertussen moeten we ruim één miljoen huizen bouwen én moet iedereen mee kunnen doen.

Maatschappelijk en in de media is er veel discussie over hoe we het tekort aan woningen moeten oplossen. De focus ligt daarbij vaak meer op de kwantiteit dan op de kwaliteit van wonen en leven. Of er wordt voorbijgegaan aan het feit dat je bij het oplossen van de woningnood ook de andere hierboven genoemde transities moet adresseren. De discussie wordt bovendien soms erg zwart-wit gevoerd. Alsof het kiezen is tussen óf binnenstedelijk óf aan de randen van de steden óf in het groen bouwen. Om deze historische woningcrisis het hoofd te bieden, kunnen we het ons niet veroorloven om zo rigide te denken. Ook wordt in de hitte van het debat vaak uitgegaan van verkeerde of gesimplificeerde aannames en tegenstellingen; zoals dat “bouwen in het groen” altijd sneller en goedkoper is dan bouwen in de steden. Of aan de andere kant dat we de complete woningbehoefte binnenstedelijk kunnen realiseren de komende 10 á 20 jaar. Ook dat is niet waar. Maar tot 2030 is vooralsnog wel 60-65% van de plancapaciteit binnenstedelijk.

De grote steden hebben APPM gevraagd om in het position paper (klik) bestaande onderzoeken, cijfers en argumenten voor- maar ook mogelijke nadelen van binnenstedelijk bouwen te verzamelen en op een rij te zetten. Zo ontstaat de ‘maatschappelijke business case‘ of gezamenlijke visie voor binnenstedelijk bouwen. En die is nog steeds evident. Het is voor de  steden in ieder geval een bevestiging en extra stimulans om koers te houden en verder te bouwen aan de gezonde, leefbare en concurrerende stad (en het stedelijke netwerk) voor toekomstige generaties. Laat dit document ook voor andere partijen een bevestiging of uitnodiging zijn om mee te bouwen of met de steden het gesprek aan te gaan en te helpen deze visie te verwezenlijken.

Dit nieuws verscheen ook in media:

NOS

NRC

Algemeen Dagblad

Nu.nl

Lees het persbericht hier.

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact