6
March
2018

De Floriade naadloos over in het meest duurzame stadsdeel van Nederland

6
Mar
2018
Artikel
Stadswerk magazine 2, 2018
Foto
floriade.almere.nl

In 2022 wordt de Floriade georganiseerd. Deze wereldtentoonstelling sluit aan op de actualiteit van verduurzaming en vergroening van onze wereld. Klimaatadaptatie, nieuwe vormen van landbouw en duurzame energiebronnen staan dan in de spotlights. In het bijzonder krijgt het wonen van de toekomst en vooral ook wonen op het water aandacht. De doelstelling van de gemeente is namelijk om de Floriade naadloos over te laten gaan in het meest duurzame stadsdeel van Nederland.

Deze doelstelling is veelzeggend en heeft een grote impact op de manier waarop we nu aan de tekentafel kijken naar het bodem en grondgebruik. De ontwerpopgave, waarvoor Winnie Maas de kaders heeft bedacht, integreert en faciliteert dus de verschillende functies door de tijd heen. Daar waar een wereldexpo wellicht niet inpasbaar lijkt in een woonwijk of andersom, wordt hier geprobeerd te bewijzen dat het wel kan.

Hoog ambitieniveau
De meest duurzame woonwijk van Nederland aanleggen impliceert een heel hoog ambitieniveau. Heel veel steden zijn immers bezig met dit thema. Almere wil als growing green city juist op en door de Floriade een visitekaartje afgeven op deze locatie.

De kern van dit verhaal gaat over grondgebruik, voedselproductie, energieopwekking en afvalverwerking. Het groen in de wijk wordt van een heel ander niveau dan we gewend zijn tot nu toe. Door de hele wijk heen wordt voor de expo een arboretum aangelegd dat in de woonwijk blijft staan na afloop van dit evenement. Alle kavels worden groen omzoomd en de infrastructuur wordt hier vervolgens op aangepast (in plaats van andersom). Bewoners kunnen straks niet parkeren naast hun woning en de energievoorziening van de wijk wordt voor een belangrijk deel gebaseerd op zonne- en windenergie die in onderling verbonden systemen de pieken en dalen van het energiegebruik moeten opvangen. Er wordt als het ware een leefgemeenschap gebouwd die gebaseerd is op de uitgangspunten van The Blue Economy (circulariteit).

De woningen van de toekomst worden voor de expo al gebouwd en vormen als het ware een onderdeel van de tentoonstelling die laat zien hoe we in de toekomst gaan wonen. Deze gebouwen huisvesten ten tijde van de expo nog geen bewoners, maar tentoonstellingen, een restaurant, technologische noviteiten of huisvesting voor toeristen (hotelkamers). APPM Management Consultants adviseert de gemeente bij het invoegen van marktinitiatieven in het programma.

De hierboven geschetste aanpak zou toegepast kunnen worden bij veel stedelijke ontwikkelingen. Niets is immers voor eeuwig. En dat wordt nog versterkt door de snelheid waarmee de technologie momenteel onze leefomgeving verandert.

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel
Contactpersoon

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact