11
November
2022

Als waterjunior aan de slag bij APPM: het verhaal van Oscar

11
Nov
2022

11 maanden geleden stroomde ik via het Jelmer-programma in bij APPM. Ik heb een achtergrond in watermanagement en houd me daarmee vooral bezig met watergerelateerde vraagstukken in het landelijk gebied. Waterproblematiek intrigeert mij. Het raakt bijna aan alle inwoners en alle vraagstukken in Nederland, wat maakt dat ik erg trots ben op mijn werk. Benieuwd waar ik me zoal mee bezig houd?

Als APPMer werkte ik de afgelopen tijd mee aan interessante vraagstukken. Dat deed ik altijd samen met een senior of medior collega, wat goed werkt. Zo leer ik veel van een ervaren collega, maar kan ik ook mijn scherpe, frisse blik tegen het vraagstuk aanhouden. Ik ben ervan overtuigd dat werken in een team leidt tot een beter product dan wanneer je er alleen aan werkt.

Bodemdaling Rijnland

Samen met collega Geert Jan Zweegman werk ik aan het landelijk gebied bij Leiden. In opdracht van het hoogheemraadschap van Rijnland kijken we hoe we C02-emissie kunnen verminderen door bodemdaling tegen te gaan. Dit vraagt om afstemming met publieke partijen, maar ook met belangenverenigingen, zoals LTO en Groene Klaver. Dat betekent dat we veel langs bewoners, agrariërs en beheerders in het gebied gaan. Door met hen in gesprek te gaan over de maatregelen, zorg je voor een gedragen en effectieve oplossing. Ga je voorbij aan die stap, dan schieten mensen in het harnas, zoals dat nu bijvoorbeeld bij de landelijke stikstofdiscussie gebeurt. Ik ben ervan overtuigd dat een gebiedsgerichte aanpak van dit soort problematiek alleen mogelijk is met een groot draagvlak op de verschillende schaalniveaus. Tijdens deze dialogen ontstaat verbinding en vertrouwen om samen richting te geven aan de volgende stap. Dat gesprek aangaan, hoe schurend het soms ook is, vind ik erg tof aan het werk bij APPM.

Duurzaam watergebruik voor de glastuinbouw

Verder houd ik mij bezig met een vraagstuk voor de glastuinbouw in het Westland. Gebruik van water is in alle sectoren een onderwerp dat onder een duurzaamheidsvergrootglas ligt. In het Westland hebben de provincie Zuid-Holland, gemeente Westland, Glastuinbouw Nederland en Hoogheemraadschap Delfland de ambitie om het gebruik van gietwater voor de glastuinbouw te verduurzamen. Dat klinkt als een mooie en gedragen ambitie, maar dat wordt alleen werkelijkheid als de partijen samen dezelfde kant op willen en durven te gaan. We helpen bij het samenbrengen van de ambities en vertalen van deze ambitie naar een routekaart. Daarmee kunnen de toewerken naar een gedragen stappenplan dat leidt tot een mooie verduurzaming.

Verenigen van belangen

In de waterwereld spelen veel verschillende belangen. Overheden, beheerders, inwoner en agrariërs hebben allemaal een verschillende kijk op de problematiek. Het geeft me veel voldoening als het lukt om alle verschillende belangen binnen de waterwereld te verenigen. Dat hoop ik in de toekomst nog veel meer te doen. En Nederland daarmee elke dag een beetje mooier te maken.

Ook bij APPM werken aan het waterlandschap van de toekomst? We gaan graag in gesprek over jouw ambities en de mogelijkheden bij APPM. Plan een koffieafspraak in via werkenmetplezier@appm.nl.

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact