Stedelijke vernieuwing Lodewijk van Deysselbuurt Amsterdam

De Lodewijk van Deysselbuurt is een mooie Amsterdamse wijk met een rijke geschiedenis, waar bewoners met veel plezier leven en wonen. De woningen en openbare ruimte zijn echter verouderd en moeten worden vernieuwd. Daarom is er een vernieuwingsplan gemaakt. Het plan is ingrijpend en de uitvoering ervan duurt ongeveer 10 jaar. De hoofdpunten zijn:

• Verbeteren kwaliteit en duurzaamheid van de woningen door renovatie van 650 woningen en sloop van 512 woningen en bouw van 1200 nieuwe woningen.

• Van de buurt een gemengde buurt maken met verschillende woningtypen.

• Het absolute aantal sociale huurwoningen in de buurt blijft hetzelfde, terwijl er ongeveer 700 middeldure en vrije sector woningen bijkomen.

• Betere en meer passende voorzieningen in de buurt. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe alles-in-één basisschool ter vervanging van de bestaande school en een nieuw jongerencentrum/talentenhuis.

APPM is in 2021 en 2022 anderhalf jaar betrokken geweest bij de vernieuwing van de Lodewijk van Deysselbuurt. Christina Marigliano heeft daar als assistent projectleider geholpen met het opstellen van de investeringsnota. Een belangrijk onderdeel om te komen tot de investeringsnota was in gesprek gaan met de stakeholders in de wijk. Zo organiseerden we meerdere bewonersbijeenkomsten, hielden we een enquête en gingen we met bewoners in gesprek via de buurtbus. Naast de bewoners was ook de woningbouwcoöperatie een belangrijke stakeholder en samenwerkingspartner. Uiteindelijk is de investeringsnota op 23 december 2021 vastgesteld door de Amsterdamse gemeenteraad.

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact