Stedelijke vernieuwing Almere Haven

In opdracht van de gemeente Almere werkte APPM van 2019 tot 2022 aan de stedelijke vernieuwing van Almere Haven. De natuurlijke vernieuwing van de stad is in dit stadsdeel uit balans. Dat komt door een concentratie van elkaar negatief versterkende effecten (sociaal, fysiek, ruimtelijk en economisch). Met een toekomstbeeld en ingrepen op het gebied van economie, stedenbouw, openbare ruimte, wonen, zorg, welzijn en sociaaleconomische ontwikkeling wordt samen met partners in het gebied gewerkt aan een veilige en toekomstbestendige leefomgeving.

Martine de Snaijer en Maartje Rieter werkten aan een integrale aanpak voor stedelijke vernieuwing. Die aanpak moet zorgen voor een toekomstbestendige leefomgeving voor de huidige én nieuwe bewoners en gebruikers van Almere Haven. APPM was  betrokken bij de visievorming (toekomstbeeld 2040), een uitvoeringsprogramma 2020-2024 en inrichting/opstart van 13 deelprojecten. Bovendien was APPM verantwoordelijk voor het procesmanagement van de centrumopgave Meergronden/Bivak.

Martine de Snaijer: "Het project is tot stand gekomen met een verbond van partijen: het Havenverbond. Samen met de gemeente Almere, maatschappelijke partners in het gebied en bewoners is het toekomstbeeld gevormd en worden de projecten nu uitgevoerd. Het is écht een samenwerking met en voor het stadsdeel."

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact