Pact Woensel Zuid

APPM werkt in 2021 en 2022 in opdracht van de gemeente Eindhoven aan verbetering van de leefbaarheid in Woensel Zuid. Dat begon met het opstellen van een aanvraag voor het Volkshuisvestingsfonds. APPM heeft in nauwe samenwerking met de gemeente en de betrokken partners de aanvraag verzorgd. Op basis van de aanvraag is 21 miljoen euro beschikbaar gekomen voor projecten om de woonkwaliteit in Woensel Zuid te verbeteren.

Inmiddels werken we aan het pact Woensel Zuid. We ondersteunen bij het opstellen en sluiten van een pact tussen gemeente, gebiedspartners en bewoners. In het pact wordt vastgelegd wat de belangrijkste doelen en maatregelen zijn waar de gemeente, de gebiedspartners en bewoners de komen de 10 – 15 jaar samen aan werken. Eerst onderzoeken we wat er leeft en speelt en wat partijen samen te doen hebben. Hieruit volgen doelen en maatregelen. Op basis daarvan kijken we naar hoe partijen samen aan de slag kunnen. Hieruit volgen coalities tussen partijen die samen concrete acties en projecten op gaan pakken. Bovendien maken we een voorstel voor de langjarige aansturing en financiering van de samenwerking.

Het team van APPMers bestaat uit Jantien van den Berg (opdrachtleider), Liza Sandtke (ondersteunend adviseur) en Kim Beckers (adviseur samenwerking en governance).

Jantien van den Berg: ‘’Het werken aan wijken waar veel vraagstukken rondom leefbaarheid en veiligheid samen komen is heel uitdagend. De verhalen van mensen raken me enorm. Daarom werk ik samen met bewoners, gemeente en partners in de wijk aan een beweging waarmee we met zijn allen de neerwaartse spiraal proberen te doorbreken. Dit doen we door de positieve energie uit de wijk te benutten en te vergroten.”

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact