Gebiedsontwikkeling Amstel III

Het gebied Amstel III, een kantorenlocatie tussen de Johan Cruijff Arena en het AMC (goed zichtbaar vanaf de A2), ontwikkelt zich de komende jaren tot een hoogstedelijke woon-werkwijk. Tot 2030 worden er alleen al in Bullewijk, het deel van Amstel III dat zich tussen de A9 en de Arena bevindt, circa 5000 woningen gerealiseerd. De totale oppervlakte aan kantoren blijft gelijk. Naast de woningen worden er commerciële en maatschappelijk voorzieningen toegevoegd en komen er twee nieuwe parken. Leontine van der Breggen werkt in opdracht van het projectmanagementbureau sinds 2018 aan het gebied Bullewijk. Alexander Smal werkt aan het Paasheuvelweggebied. Dat ligt aan de andere zijde van de A9, waar ook het AMC ligt.

In het deelgebied Bullewijkpad heeft Leontine zich ingezet om de transformaties van een aantal kantoren tot realisatie te brengen. Binnen het door de raad vastgestelde Ruimtelijk en Programmatisch Ontwikkelperspectief Amstel III, een ruim kader om te verleiden en te sturen, heeft zij vanuit integrale planteams in co-creatie met de markt toegewerkt naar afsprakenbrieven op basis van een globaal programma en schetsontwerp, realisatieovereenkomsten op basis van een goedgekeurd definitief ontwerp en erfpachtovereenkomsten op basis van onherroepelijke omgevingsvergunningen. Het vigerend bestemmingsplan biedt geen ruimte voor woningbouw, dus er zijn uitgebreide procedures aan de orde. De eerste 274 woningen zijn in gebruik genomen. De volgende 592 woningen zijn in aanbouw en worden naar verwachting in 2025 opgeleverd. Voor 102 woningen is een omgevingsvergunning verleend.

Naast deze kavelgerichte opgave maakt ook de afstemming inzake herinrichting van het openbaar gebied deel uit van de opgave. Er verandert namelijk nogal wat met zoveel nieuwe gebruikers en bewoners. Leontine zette zich in om tot een methode te komen ook vrijwillige social return-afspraken in de contracten te integreren. In een van de grote nieuwe complexen (circa 80.000 m2 BVO) komen een jeugdtalentcentrum en gezondheidscentrum voor heel Amsterdam Zuidoost. De ligging bij het Metrostation Bullewijk op de grens van bestaande en nieuwe woonwerkwijk is daarvoor ideaal.

Leontine van der Breggen: “ Het is een enorme uitdaging om aan dit gebied te werken, omdat er veel complexe opgaven gelijktijdig aan de orde zijn. De torens van een van de complexen worden 115 en 95 meter hoog, dus daar vraagt het voorkomen van windproblematiek veel aandacht. Maar ook de druk op de ondergrond is mede bepalend voor de mogelijkheden. Andere bepalende factoren zijn de capaciteit van de wegen die deels afgewaardeerd zijn tot 30 km per uur en geluid en invloed van het spoor. Ondanks de verdichting moet het een wijk worden met een toekomstbestendig leefklimaat en goede woningen. Dat vraagt constante alertheid. Is de schaal nog menselijk? Hebben de woningen toekomstbestendige plattegronden? Wordt de openbare ruimte groen en levendig genoeg? Loopt het verkeer niet vast als projecten gelijktijdig gebouwd worden? Vragen genoeg. Samen met de verschillende planteams en specialisten werken we elke dag hard aan de antwoorden. De enorm positieve sfeer in het team en professionaliteit binnen de gemeente dragen zonder twijfel bij aan een optimaal resultaat. Het is een eer om hierin een rol te mogen spelen en bijzonder om te zien hoe we samen met de markt echt tot een kwaliteit slag in de projecten komen."

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact