Adaptieve ontwikkelstrategie metropolitaan ov en verstedelijking

De zuidelijke randstad is een van de drukste regio’s van Nederland. Er is grote behoefte aan extra woningen én er zijn opgaven op het gebied van bereikbaarheid. Zo blijft de vraag naar openbaar vervoer groeien en komen er steeds meer knelpunten. Om deze opgaven in samenhang op te pakken is de adaptieve ontwikkelstrategie metropolitaan ov en verstedelijking opgesteld. Deze ontwikkelstrategie laat zien hoe partners in een afgestemd tempo woningbouw en bereikbaarheidsmaatregelen gaan realiseren. De ontwikkelstrategie bestaat uit maatregelen op het gebied van verstedelijking, ov, fiets en flankerend beleid. Zo wordt gezamenlijk toegewerkt naar het geformuleerde eindbeeld.

APPM heeft als procesmanager de totstandkoming begeleid van de adaptieve ontwikkelstrategie voor de Zuidelijke Randstad. In ambtelijke en bestuurlijke workshops zijn afweegcriteria en ontwikkelpaden gemaakt, waarin kantelpunten – wanneer is een maatregel nodig – en afhankelijkheden in beeld zijn gebracht. De ontwikkelstrategie vormde input voor het strategisch Bestuurlijk Overleg MIRT en is samen met het verstedelijkingsakkoord vastgesteld. Op basis hiervan is de ‘pre-verkenning schaalsprong Metropolitaan ov en verstedelijking’ gestart in de Zuidelijke Randstad. Dit deden we in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, MRDH en provincie Zuid-Holland.

 

Marcel Touset: “Ontzettend inspirerend om samen met alle partners en stakeholders te komen tot deze unieke en integrale aanpak!”

 

Zie ook: Adaptieve ontwikkelstrategie | Mobiliteit en verstedelijking hand in hand in de Zuidelijke Randstad

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact